Antal tjänster

Anslutningarna till din fastighet kan vara dricksvatten, spillvatten och dagvatten. Om din fastighet kan anslutas till det kommunala VA-nätet beror på om fastigheten ligger inom område för kommunalt VA.
Har du redan en eller flera VA-tjänster sedan tidigare så kommer din kostnad att bli lägre än den beräknade.
En lägenhet är en fristående bostadsenhet, dvs den ska innehålla toalett, köksutrymme/pentry/kokvrå och kunna nyttjas fristående, dvs det ska finnas möjlighet att stänga om sig.
Exempel: Enbostadshus med gäststuga inredd med kök och badrum beräknas efter 2 lägenhetsavgifter. En normalvilla faktureras en lägenhetsavgift, medan ett flerfamiljshus, som består av flera bostadsenheter faktureras flera lägenhetsavgifter.


Ange den tomtyta som är registrerad i fastighetsregistret. Du behöver maximalt betala för 4000 m2, har du större tomt anger du 4000 m2.