Stöd i skolan

Alla elever kan någon gång uppleva svårigheter i skolan, det kan handla om att av olika orsaker inte kunna hänga med i skolarbetet eller andra problem i samband med skolgången.

Oavsett vad problemet gäller kan vårdnadshavare eller elev alltid prata med läraren eller rektorn. Rektorn har alltid det yttersta ansvaret för att eleven får den hjälp som behövs.

Elevhälsa

Rektor, skolsköterska, kurator, psykolog och specialpedagog ingår i det elevhälsoteam som finns på våra skolor. Elevhälsoteamet arbetar tillsammans för att alla barn och elever mår bra, trivs och är trygga.

Läs mer om elevhälsa