Sommarskola

För att ge elever möjlighet att nå målen i gymnasiet och grundskolan arrangerar Kungsbacka kommun sommarskola.

För elever i grundskolan:

Elever i de äldre årskurserna i våra grundskolor som inte nått målen eller riskerar att inte nå målen har möjlighet att  delta i grundskolans sommarskola. Anmälan görs via skolan, läs mer om lovskola för elever i grundskolan via länken nedan.

Lovskola för elever i grundskolan

För elever på gymnasiet:

Sommarskolan riktar sig till dig som studerar på ett nationellt program eller ett introduktionsprogram på gymnasieskolan i Kungsbacka kommun och som under våren inte uppnått godkänt i något av ämnena svenska, svenska som andraspråk, engelska eller matematik. Det spelar ingen roll om du går på en kommunal eller fristående skola.

Sommaren 2021 arrangeras sommarskolan 11 juni - 2 juli på Aranäsgymnasiet. Eftersom den här typen av undervisning passar bäst för fysisk närvaro så kommer vi att anpassa sommarskolan så att det är möjligt. Vi kommer att följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer för minskad smittspridning genom att hålla avstånd så långt det går, se till att det finns möjlighet för god handhygien och stanna hemma om man är sjuk. 

Ansökan till sommarskolan är öppen 21 april - 21 maj. Länk till anmälan publiceras här på sidan 19 april. Berätta i din ansökan om du har behov av särskilt stöd eller hjälpmedel.