Skola, näringsliv, omvärld

Skolan ska förbereda eleverna inför kommande arbetsliv och därför är det viktigt att skapa kontakter och inblick i arbetsliv, näringsliv och omvärld. Kungsbacka kommun arbetar med detta på många olika sätt från förskola upp till vuxenutbildning.

I en omvärld som förändras snabbt är det viktig att skolan har ett nära samarbete med näringslivet så att undervisning och utbildningar kan utformas efter de behov som finns.

Samverkan i den dagliga verksamheten

Genom att samverka skola och omvärld, i den dagliga verksamheten, förbereds eleverna inför kommande arbetsliv. Detta ger en bra grund vad gäller förståelse, kontakter, meningsfullhet och verklighetsanknytning.

För omvärlden och företagen kan samverkan innebära en möjlighet att lär känna framtidens medarbetare, möjlighet att påverka utbildningarnas innehåll samt marknadsföra sig själv som arbetsgivare samt ett sätt att sprida intresset för en viss bransch.

En bred vägledning

Under våren 2019 beslutade utbildningsförvaltningarna i Kungsbacka kommun att jobba med en bred vägledning för eleverna. Vägledning är hela skolans ansvar och med en bred vägledning menas att man aktivt jobbar för att utveckla elevernas självkännedom, kunskap om omvärlden samt deras valkompetens. Detta nya arbetssätt tror vi bidrar till att när barn och unga utbildat sig i Kungsbacka blir aktiva samhällsmedborgare som kan nyttja sin fulla potential och kan göra välunderbyggda val.

Samverkan skola arbetsliv (SSA) är hela skolans ansvar och detta arbetssätt bidrar till att samarbete och samplanering är systematisk och integrerad i verksamheten. För och grundskolorna har beslutat att börja med fyra pilotskolor och gymnasieskolorna kommer att införa denna modell på alla skolenheter.

Läs mer om våra olika initiativ via rubrikerna i vänstermenyn.