Resebidrag för elever antagna via frisök

Elever antagna via frisök har rätt till resebidrag. Resebidrag betalas ut för dagliga resor mellan bostad och skola.

Bostad kan i detta fall vara inackorderingsadress. Det betyder att resebidrag inte betalas ut för resor mellan hemmet och skolan om denna sträcka inte är en daglig förbindelse mellan skolan.

Exempel

En elev har kommit in i Stockholm via frisök. Eleven kan inte få inackorderingstillägg och söker då resebidrag. Detta avslås för resor mellan Kungsbacka och Stockholm då denna sträcka inte kan anses som en normal daglig resa. Men om eleven bor inackorderad 4 kilometer eller mer från skolan har eleven rätt till resebidrag för dessa resor. Ansökan görs i hemkommunen.

Ansökan om resebidrag