Kommunens ansvar vid avbrott från gymnasiestudier

Funderar du på att avbryta dina gymnasiestudier eller har du kanske redan hoppat av skolan? Har du avslutat skolan med ett studiebevis eller gymnasieintyg? Vi som kommun har ett aktivitetsansvar för dig som är 16-20år. Välkommen att prata med oss på Kompetenscentrum.

Vi hjälper dig

Vi vill att du ska ha möjlighet att utvecklas och växa efter dina behov, förutsättningar och mål. Vi hjälper dig att hitta vägen dit, i form av vägledning eller andra insatser som förbereder dig för arbetslivet. 

Det kommunala aktivitetsansvaret

I skollagen kapitel 29 § 9 står det:
”En hemkommun ska löpande hålla sig informerad om hur de ungdomar som fullgjort sin skolplikt men som inte fyllt 20 år är sysselsatta i syfte att erbjuda dem lämpliga åtgärder”.

Kontakta oss

Du, eller någon närstående till dig, kan kontakta oss via vår e-tjänst, via mejl eller telefon för att få mer information. Uppgifterna du lämnar använder vi bara för att kunna kontakta dig. Nämnden för Gymnasium & Arbetsmarknad är personuppgiftsansvarig i enlighet med Dataskyddsförordningen GDPR.

Kompetenscentrum
Södra Torggatan 16
434 30 Kungsbacka

Telefon: 0300-83 40 00
E-post: kommunalaaktivitetsansvaret@kungsbacka.se