Kameror i våra verksamheter

I det trygghetsskapande arbetet görs olika insatser för att säkerställa elevernas trygghet och studiero. Om det är nödvändigt för tryggheten på skolan kan trygghetsarbete kompletteras med kamerabevakning. När kameror används följs alltid reglerna i dataskyddsförordningen och kamerabevakningslagen.

Varför används kameror? 

Kameror används endast som komplement till andra trygghetsskapande insatser, och bara när behovet är sådant att det just är bevakning behövs. Exempel är om det förekommer omfattande skadegörelse på skolan eller om det förekommer att obehöriga tar sig in i skolans lokaler.

Vem kan se materialet?

Skolans personal kommer inte åt det inspelade materialet, utan hanteringen innebär att endast behöriga kan få del av filmsekvenser, i första hand skolans rektor. Det är bara på förekommen anledning som filmsekvenser tas ut, det förekommer ingen bevakning i realtid.

Hur länge behövs kameror?

Kameror används som komplement till andra åtgärder och bara så länge som det behövs för att upprätthålla tryggheten på skolan. Andra åtgärder kan till exempel vara ökad personalnärvaro och ett förstärkt arbete med värdegrund på en skola.

Vem kan jag vända mig till om jag har frågor?

Vänd dig i första hand till skolans rektor. Du kan också ta kontakt med Förskola & Grundskolas utvecklingsledare med särskilt ansvar för lokaler i kommunens skolor.

Vill du komma i kontakt med kommunens dataskyddsombud, skriv till dataskyddsombud@kungsbacka.se.

Mer information om hur vi hanterar personuppgifter