Kungsbacka delar

I Kungsbacka samarbetar pedagoger och skolledare i förskolor och skolor för att utveckla lärandet för alla barn och elever. På bloggen Kungsbacka delar samlar vi artiklar och länkar i syfte att ge inspiration och dela erfarenheter.

Kunskaps- och erfarenhetsbank för pedagoger

I bloggen Kungsbacka delar får våra pedagoger i förskola och grundskola inspiration och erfarenhet och kunskap runt skol- och förskoleutveckling med hjälp av digitala verktyg. Innehållet skapas av pedagoger i våra enheter.

Med bloggen vill vi skapa en gemensam kunskapsbank baserad på allt vi själva producerar men även visa annat som belyser spännande händelser kopplat till lärande i våra verksamheter.

Syftet med Kungsbacka delar är också att göra det lätt för pedagoger att hitta gemensamma resurser som vi kan använda i undervisningen.

Via bloggen sprider vi vår utveckling utanför kommunens gränser och erbjuder omvärldsbevakning inom forskning, skolutveckling och digitalt lärande.

Kungsbacka Delar

Kontakta gärna