Frågor och svar om elevernas digitala verktyg

Här hittar du svar på vanliga frågor kring elevernas datorer/ipads. Hittar du inte svaret på din fråga här så ska du i första hand kontakta din mentor eller skolans rektor. Dokumentet som elev och vårdnadshavare skriver under, lån av elevdator/lärplatta, hittar du längst ned på sidan.

Läsåret 2020/21 har elever i årskurs 6-9 tillgång till en elevdator för lärande och utbildning. På varje skola finns också tillgång till andra verktyg som tillexepel ipads. I skolår förskoleklass till årskurs 5 är miljön blandad.

Datorerna som delas ut hösten 2020 kommer att ha en förinstallerad skolprofil. Detta innebär att användbara appar för ditt lärande och skolarbete redan är installerade. 

Hur fungerar det med uppdateringar?

Datorn kan ibland behöva uppdateras för att fungera. Uppdateringarna kostar inget. Du får instruktioner om du behöver göra något.

Behöver man tänka på säkerhetskopiering?

Elever sparar material via molntjänsten Office 365, materialet sparas automatiskt vid kontakt med internet. Undvik att spara arbete lokalt på datorn.

Får vi hörlurar till datorn?

Nej. Eventuellt kan det komma att finnas några hörlurar att låna på skolan. Om en elev på grund av speciella behov skulle behöva särskilda hörlurar kommer skolan att ha en diskussion med elev och vårdnadshavare för att hjälpa eleven på bästa sätt.

Är min dator försäkrad?

Nej. Vi har valt att inte teckna försäkringar för våra digitala verktyg eftersom vår bedömning är att detta kommer att kosta mer än att ersätta de som går sönder. Vi förutsätter att lånedatorn behandlas i enlighet med överenskommelsen med skolan, det vill säga med varsamhet.

Jag har glömt min dator på bussen, vad ska jag göra? Måste vi köpa en ny om den inte återfinns?

Ja, det räknas som ovarsamhet, men det kan vara så att du har en hemförsäkring som täcker detta.

Datorn blev stulen i skolan, vem ersätter?

Under förutsättning att eleven har förvarat och hanterat den enligt överenskommelsen ersätter skolan den. Eleven ska alltid hålla datorn under uppsikt eller inlåst i skåpet.
Skolan kan dock inte ansvara för sådan utrustning som eleven själv tar med och ersätter inte egen teknisk utrustning, till exempel egna hörlurar eller tangentbord.

I överenskommelsen står att eleven ansvarar för sin dator/ipad och att den inte får lämnas utan uppsikt, vad innebär det?

Det innebär att eleven ska förvara sitt digitala verktyg i sitt skåp om man inte har lektion. Under lektionstid är det viktigt att tänka på att den inte lämnas obevakad men naturligtvis går det bra att lämna den i klassrummet där läraren finns om man tillfälligt måste gå ut.

Mitt barn tappade sin dator i golvet i skolan, vem ersätter?

Om datorn går sönder på grund av att den hanterats ovarsamt får du själv ersätta den, men det kan vara så att du har en hemförsäkring som täcker detta.

Jag spillde dricka över min dator när jag använde den hemma, vem ersätter?

Om datorn går sönder på grund av att den hanterats ovarsamt får du själv ersätta den, men det kan vara så att du har en hemförsäkring som täcker detta.

Får jag spela spel på min dator?

På din dator kan du spela de spel som finns tillgänglig i skolprofilen. 

Vad gör lärarna om eleverna kollar på fel sidor och inte gör skolarbetet?

Skolans regler för hur vi lär och umgås i klassrummet gäller oavsett om vi använder digitala verktyg eller traditionella skolböcker. I överenskommelsen  som föräldrar får skriva på vid lån av dator/Ipad finns information om hur verktyget får/ska användas och hanteras.

Har skolan spärrar till olämpliga internetsidor?

Kommunen har spärrar för sidor med olagligt innehåll.

Idag används nätet både som källa och verktyg i skola och på fritid. Därför är det viktigt att öka elevernas källkritiska förmåga. Elever behöver också lära sig att agera säkert och ansvarsfullt på nätet. Mer information om hur skolan arbetar och stöd i arbetet finns på Skolverkets hemsida Kolla källan

Ska jag alltid ta hem min dator?

Ja, varje dag om inget annat överenskommits med mentor.

Vad händer om jag glömmer datorn hemma?

Du förväntas ha med din dator varje dag, den behövs för att du ska kunna göra ditt skolarbete. Om du missar att ta med den en dag eller om den inte är laddad får du själv ta ansvar för att ta igen det du missat.

Jag kan inte ladda min dator eftersom min laddare kommit bort, vad gör jag?

Du förväntas ha datorn laddad inför varje skoldag. Om du tappar bort laddaren kan du låna en laddare tillfälligt av skolan. Skulle din laddare vara permanent försvunnen eller gå sönder står skolan för EN ny laddare, händer det igen kan du ladda ditt verktyg på skoltid. 

Vad ska jag göra med datorn när jag till exempel har idrottslektion eller äter i matsalen?

Förvara alltid datorn i ditt låsta skåp när du inte behöver den i skolarbetet.

Datorn fungerar inte med det trådlösa nätverket hemma, kan skolans IKT-pedagog hjälpa mig?

Tyvärr kan skolan inte hjälpa till med tekniken i hemmet. Eleverna har tillgång till internet i skolan.

Vi har inte internet hemma. Kan ni begära att uppgifter ska göras hemma där man behöver tillgång till internet?

Det gör vi inte. Tillgång till internet finns i skolan och på bibliotek.

Datorn funkar inte som den ska, vem kan hjälpa mig?

På varje skola finns en ansvarig IKT-pedagog som kan hjälpa till. Prata med din lärare eller IKT-pedagogen på skolan så bestämmer de vad som behöver göras.

Min dator är sönder och ska in på service; hur lång tid tar det innan jag får tillbaka den? Får jag en låna en dator under tiden?

Ambitionen är att du ska få tillbaka ditt skolredskap så snart som möjligt. Om det är möjligt kan du få låna en Ipad eller dator under tiden du väntar men vi kan inte lova detta.

Kan vi köpa datorn/iPaden när eleven slutar skolan?

Nej. I dagsläget har vi bestämt att elevverktyget ska lämnas tillbaka för att användas på annat ställe i organisationen om detta är möjligt.

Vid iPad som skolredskap:

Vilka appar får laddas ner?

Appar som laddas ner får inte strida mot skolans värdegrund. Du kan ladda ner appar som finns i Ipadens interna app-store. 

Får jag använda ett annat fodral till min Ipad?

Nej, det får du inte. Vi har medvetet valt ett fodral som ska klara av dagligt slitage och att skydda Ipaden på bästa sätt. Du ska därför aldrig ta av fodralet på din Ipad om inte din lärare uppmanar dig till detta.

Mitt fodral har gått sönder, vad ska jag göra?

Kontakta din lärare. Eftersom fodralet är utvalt för att skydda din Ipad på bästa sätt ska det alltid vara på och helt. Om vi ser att fodralet avsiktligt är förstört får du själv köpa ett nytt.