Specialkost

Här kan vårdnadshavare till de barn och elever som behöver ha sin måltid särskilt anpassad ansöka om specialkost.

Så ansöker du om specialkost

Du ansöker om specialkost via e-tjänsten Ansökan om specialkost. Här fyller du i de uppgifter som behövs för att barnet ska få specialkost.

För att göra ansökan behöver du ett bank-ID. Saknar du bank-ID går det bra att göra ansökan via pappersblankett. Kontakta kommunens kundcenter Kungsbacka direkt, 0300-83 40 00, för att få pappersblanketten.

I ansökan ska det framgå vilka livsmedel barnet inte kan äta. Ansökan gäller tills vidare och ska alltid signeras av en vårdnadshavare. Tänk på att ansökan alltid ska förnyas om det sker en förändring i överkänslighet eller i den medicinska bedömningen. Varje nytt läsår går vi igenom alla befintliga och nyinkomna intyg och ni kan vid behov komma att kontaktas för att behöva verifiera eller tillstyrka ansökan och/eller medicinskt intyg.

När ska du ansöka

Du gör ansökan så fort som möjligt efter att barnet eller eleven fått sin ordination eller att kosten förändrats.

Eftersom det krävs viss planeringstid för inköp och beställning av livsmedel kan förskolan eller skolan inte garantera att specialkosten kan tillagas direkt efter ni har gjort ansökan. Under övergångsperioden kommer förskolan eller skolan att laga anpassad mat till eleven i så god utsträckning som det är möjligt, dock i högst en månad om det är oklarheter i ansökaneller att man inte fått in något medicinskt intyg.

Medicinskt intyg

För vissa allergier eller överkänsligheter måste du bifoga ett medicinskt intyg från dietist eller läkare. Det gäller om barnet är överkänsligt mot dessa livsmedel:

  • gluten
  • komjölksprotein
  • ägg
  • fisk
  • skaldjur
  • sojaprotein
  • jordnötter, nötter, mandel, sesamfrö
  • individanpassad behovskost enligt medicinsk bedömning

Om förskolebarnet eller eleven behöver specialkost på grund av medicinska skäl ska det alltid kompletteras med ett medicinskt intyg.

Det medicinska intyget gäller också tills vidare, så länge det inte sker några förändringar av överkänslighet eller den medicinska bedömningen

Undantag från kravet på medicinskt intyg

Vid överkänslighet eller allergi mot laktos behöver du inte lämna in ett medicinskt intyg men behöver ändå ansöka om specialkost via e-tjänsten.

Om förskolebarnet eller eleven behöver specialkost av andra skäl än medicinska kan vi enligt skollagens krav på näringsriktiga måltider och enligt Livsmedelsverkets rekommendationer till barn erbjuda lakto-ovo-vegetarisk kost. Vi kan även erbjuda kost utan fläskkött och utan blodmat.

Ansökan granskas av Måltider

Ansökan om specialkost och eventuellt bifogat intyg från dietist eller läkare granskas av serviceområde Måltider för godkännande av specialkost. Avpersonifierad produktionsrapport hämtas ut av skolköket för tillagning av specialkosten. Ansvarig rektor, skoladministratör samt måltidspersonalen hämtar ut serveringsrapport för respektive förskola/skola för säkerställande av servering av specialkosten.

Avbeställa specialmåltid vid frånvaro

Om skoleleven ska vara frånvarande ska du kontakta köket i skolan för att avbeställa specialmåltiden. Vid frånvaroanmälan till förskolan får köket information via förskolans avdelning. Avbeställning ska ske senast klockan 8.30 samma dag.

Telefonnummer till skolköken

När vi lagar ditt barns måltider följer vi som alltid Livsmedelsverkets riktlinjer.