Olycksfallsförsäkring

Kommunen har tecknat en olycksfallsförsäkring för elever, barn, ungdomar och andra grupper inom kommunens verksamhetsområde. Försäkringen gäller skada genom ett olycksfall.

Försäkringens omfattning 

Nedan grupper inom Förskola & Grundskolas och Gymnasium & Arbetsmarknads verksamhetsområde är försäkrade under heltid, dygnet runt.

  • Elever i kommunens grundskola samt förskoleklass
  • Elever i kommunens gymnasieskola
  • Elever skrivna i Kungsbacka kommun men som går i annan kommuns skolor
  • Barn i kommunens förskolor eller pedagogisk omsorg 

För deltagare i kommunal vuxenutbildning gäller försäkringen endast under verksamhetstid.

Försäkringen har ingen självrisk.

Längs ned på sidan hittar du försäkringsbesked med fullständig information om omfattning.

Anmäl skada till försäkringsbolaget Protector

Kommunen har avtal med försäkringsbolaget Protector försäkring. skadeanmälan sker via deras hemsida:

www.protectorforsakring.se

tryck Anmäl skada, Person och så Kommunolycksfall

vid frågor kan du ringa eller mejla:
skador@protectorforsakring.se
08-410 637 00.

Skador före 1 januari 2020

Här och längre ner på sidan finns försäkringsbrev för tidigare år

1 januari 2013 - 31 december 2015

2013-2015 hade kommunen avtal med försäkringsbolaget Folksam. Kontakta Folksam för skada under denna period på telefon 0771-960 960. I Folksams försäkringsbesked för de olika åren nedan finns information om försäkringens omfattning och vad som ersätts. 

Försäkringsbesked 2013
Försäkringsbesked 2014
Försäkringsbesked 2015
Försäkringsbesked 2016 , försäkringsbolag: Protector

Skador före 1 januari 2013

Skador som skett 2010-01-01 - 2012-12-31 anmäler du till försäkringsbolaget ERV via länken nedan.

Skador före 1 januari 2010

Skador som skett före 1 januari 2010 anmäler du till försäkringsbolaget Chartis Europe. Blankett för skadeanmälan och information finns i dokumenten nedan.