Elevhälsa

Att trivas och må bra är viktiga delar för att lära sig och prestera bra i skolan.

Elever på våra skolor har tillgång till skolläkare, skolsköterska, psykolog och kuratorer. Det finns också personal med kompetenser för olika typer av specialpedagogiska insatser.

Alla som arbetar i våra skolor har ett ansvar för att eleverna ska må bra men på skolorna finns det också särskilda elevhälsoteam som består av ovan kompetenser.

Elevhälsan ska främst vara förebyggande och hälsofrämjande. Du som är elev får genom elevhälsans arbete stöd i din utveckling mot utbildningens mål.

Mer information och kontaktuppgifter till elevhälsoteamet hittar du på skolornas hemsidor.