Bidrag och stipendier för unga

På en här sidan ser du vilka bidrag och stipendier du som ung kan söka för projekt, aktiviteter och evenemang.

Barbros bankomat

Har du en idé, något du vill göra eller hjälpa andra att göra? Då kan du söka pengar ur Barbros bankomat.

Arvid och Hildur Anderssons fond

Arvid och Hildur Anderssons fond ska användas för utbildning av ungdomar, i första hand från Släps församling, som behöver ekonomiskt stöd.

Hallgren och Gagnells fond

Denna fond ska främja utbildning av ungdomar från Kungsbacka kommun, i första hand från Kungsbacka församling, som går på gymnasium eller på universitet, högskola eller motsvarande högre utbildning, och som har särskilt behov av ekonomiskt stöd.

Idrottsstipendium

Idrottsstipendiet ska stimulera och uppmärksamma ambitiösa och framgångsrika idrottsutövare, lag eller föreningar.

Internationellt utbyte

Stipendiet ska stimulera till internationellt utbyte mellan ungdomar i föreningar.

Kulturstipendium

Kulturstipendiet ska uppmuntra ungdomar som utbildar och vidareutvecklar sig inom något av de konstnärliga områdena.