Foto: Hannah Larsson Foto: Hannah Larsson

Fotbollsplaner

Här har vi samlat all information om fotbollsplanerna i kommunen.

Aktuellt om planerna

Aktuellt om konstgräsplanerna

2021-02-17
Det kommer fortsätta att snöa under dagen, så vi kommer att påbörja skottningen av konstgräsplanerna under torsdag förmiddag.

Höstinformation om gräs- och konstgräsplaner

2020-11-12 klockan 16.50
Samtliga gräsplaner är nu stängda och vi hänvisar till att använda konstgräsplanerna. På driften jobbar man nu med att tömma bevattningar, laga och torva planer, så i och dressa, ge den sista gödseln för att gräset ska kunna gå i vintervila med bästa förutsättningar. Vi kommer även ta jordprover på våra gräsplaner för att kunna göra en analys på vad det behövs för spårämnen och en skötselplan för 2021.

Vi kommer köpa in borststationer till samtliga konstgräsplaner och granulatfällor till våra brunnar. Borststationer är ett ställ med borstar där man kan borsta av sig granulat som fastnat på kroppen, detta för att det inte ska lämna planen. Likadant är det med granulatfällorna som är som ett filter som ska motverka att det faller ner i brunnarna och ut i dagvattnet.

Vi kommer inte att ploga snö under perioden 11 december till och med 11 januari. Övrig tid så skottas planen efter slutat snöfall. Vi skottar i första hand en plan i norr, en i söder och en i centrum, de tre planerna är färdiga inom två arbetsdagar. Vi fortsätter att skotta övriga planer i mån av tid.

Skötsel av gräsplaner

2020-04-28 klockan 11.30
Vi arbetar nu för fullt med underhåll och driftåtgärder av alla fotbollsplaner i kommunen. Vi arbetar efter en skötselplan där vi börjar med att välta alla planer från söder till norr, detta gjorde vi i mars- april, därefter gödslar vi planerna för att sedan påbörja sand-dressning.

Vi har även startat upp bevattningen av planerna så att de ska bli mjukare och få bättre grästillväxt. 

I år har vi med hänsyn till Covid -19 öppnat fotbollsplanerna tidigare än föregående år, för att folkhälsomyndigheten hänvisar till att det är viktigt att vara ute. Planerna är endast öppna för träning och de matcher som tillåts i dessa tider.

Snart öppnar gräsplanerna!

Uppdaterat 2020-04-07
Gräsplanerna kommer att öppnas från klockan 17.00 den 14 april. Planerna kommer att linjeras efterhand. Just nu jobbar vi för fullt med dressning, gödsling, luftning och kalkning av gräsplanerna.

Under vecka 16 återkommer vi med information om när man kan boka träningsmatcher på gräsplanerna.  

2020-02-26 klockan 14.25

Vi borstar just nu samtliga planer för att få bort snön. Två planer kommer plogas under eftermiddagen: Fjärås 11 mot 11 och Fjärås 7 mot 7.

Vi gör allt vi kan för att hinna med att öppna alla planer så lång det är möjligt.

Viktigt

En snötäckt plan är alltid stängd. Om det finns folk på en snötäckt plan blir det mycket svårare att få bort snön.

Kontakta gärna

Telefontider
Måndag, tisdag, torsdag och fredag
klockan 8.30-12
Onsdag
klockan 13.30-16

Besöksadress
Kulturhuset Fyren
Postadress
Kungsbacka kommun
Kultur & Fritid
434 81 Kungsbacka