Låna räddningsvästar

Räddningsvästar eller flytvästar finns att låna gratis genom ett samarbete mellan Kungsbacka kommun och Svenska Livräddningssällskapet. Västarna lånas ut max tre dagar.

Hämta västarna i ishallen

Västarna hämtas i ishallen på Kungsbacka Sportcenter måndag-fredag klockan 7-21 samt lördag och söndag 9-18.

Kontakta gärna

Kungsbacka ishall
0300-83 47 22 

Besöksadress
Kungsbacka Sportcenter 8, 434 42 Kungsbacka