Allemansrätten

Du använder dig av allemansrätten när du går en promenad, paddlar kajak eller sitter på en sten och tänker. Allemansrätten är en unik möjlighet för alla att röra sig fritt i naturen. Men vi behöver också ta ansvar för natur och djurliv och visa hänsyn mot markägare och andra besökare. Alltså inte störa – inte förstöra.

Allemansrätten gör att vi alla har tillgång till naturen. Därför är vårt gemensamma ansvar att använda den med respekt och omtanke.

Många är osäkra på vad allemansrätten innebär. Svensk lagstiftning nämner bara allas tillgång till och ansvar för naturen på ett övergripande sätt. Det är viktigt att ta reda på vilka rättigheter och skyldigheter som ingår i allemansrätten.

Det finns länkar till olika sidor på Naturvårdsverket webbsida där du kan ladda hem en broschyr på svenska, danska, engelska, franska, nederländska och tyska.

Här finns också en enklare trycksak på albanska, arabiska, bosniska, kelderash/romani, kroatiska, kurmanji, persiska, ryska, serbiska, somaliska, sorani, spanska, tigrinja och turkiska.

På samma sida finns också informationsmaterial om vad som gäller för bärplockning, ridning och paddling på olika språk.

Naturvårdsverkets informationsmaterial på svenska 

Naturvårdsverkets information på andra språk 

Naturvårdsverkets information om allemansrätten 

Välkommen in på Kungsbacka Turistbyrå för mer information kommunens naturreservat, allemansrätten, parker och mycket annat. 

Kungsbacka turistinformation

Öppettider

1 juni-31 augusti
Vardagar 10-18
Lördagar 11-15

1 september-31 december
Vardagar 11-18
Lördagar 11-15

1 november och 23 december kl 12-16

Besöksadress
Kulturhuset Fyren

Postadress
434 32 Kungsbacka