Handikappförening

För att en förening ska få föreningsstöd ska normalt följande grundvillkor vara uppfyllda:

  • Förening ska ha minst 10 medlemmar
  • Föreningen ska godkännas av nämnden för Fritid & Folkhälsa
  • Föreningen ska årligen lämna in:
  1. Verksamhetsberättelse
  2. Ekonomisk redovisning
  3. Revisionsberättelse
  4. Uppgifter till föreningsregistret
  5. Protokoll från årsmöte
  6. Protokoll med beslut om vem som är firmatecknare
  7. Redovisning av antal medlemmar
  8. Ovanstående handlingar ska lämnas in senast en månad efter årsmötet.

Kontakta gärna

Telefontider
Måndag, tisdag, torsdag och fredag
klockan 8.30-12
Onsdag
klockan 13.30-16

Besöksadress
Kulturhuset Fyren
Postadress
Kungsbacka kommun
Kultur & Fritid
434 81 Kungsbacka