Tillfällig ledare

För att få lokalt aktivitetsstöd måste alltid en ledare vara närvarande

Ibland är kanske du som ledare borta men aktiviteten genomförs ändå. Då har ni möjlighet att markera en tillfällig ledare för just denna aktivitet.

Klicka för personen som Tillfällig ledare och Närvarande så räknas aktiviteten. Tänk på att den tillfälliga ledaren måste vara minst 13 år.

Kontakta gärna

Telefontider
Måndag, tisdag, torsdag och fredag
klockan 8.30-12
Onsdag
klockan 13.30-16

Besöksadress
Kulturhuset Fyren
Postadress
Kungsbacka kommun
Kultur & Fritid
434 81 Kungsbacka