Betalning och fakturor

Här kan du läsa om vad som gäller för betalning och fakturor och om vad du kan göra om du får felaktiga fakturor eller krav.

Betalning

Om du inte avtalat om när betalning ska ske ska du betala när säljaren kräver betalning. Det finns ingen generell regel om till exempel 30 dagars betaltid. Betalningen ska alltid vara säljaren tillhanda på förfallodagen.

Vid betalning av en tjänst har du rätt att få en specificerad faktura för att kunna avgöra vad du betalar för.

Det finns ingen skyldighet för företag att skicka ut påminnelse, undantag är P-bot där påminnelse måste skickas ut.

Kostnader som säljaren kan ta ut enligt lag:

  • Påminnelseavgift 60 kronor, om det avtalats om det 
  • 180 kronor inkassokostnad

Fakturor eller krav som du anser vara felaktiga

Om du får en faktura eller ett krav som du anser vara fel kan du kontakta företaget och försök reda ut problemet. Om ni inte kommer överens och du kan visa att fakturan är felaktig, eller om den som kräver dig på betalning inte kan visa vad kravet grundar sig på så kan du bestrida fakturan i sin helhet eller delar av den.

Konsumentverket har tagit fram en mall för bestridande av faktura som du kan använda.

Vill du läsa mer om vad som händer när du bestrider en faktura? Läs mer  på Intigritetsmyndighetens informationsblad 

Intigritetsmyndigheten, tidigare Datainspektionen har tillsyn över inkassoverksamhet och där kan du också läsa mer om regler kring inkasso 

Kontakta gärna

Öppettider
Telefontid: säkrast tisdag-torsdag 9-12

Besöksadress
Stadshuset, Storgatan 37

Postadress
434 81 Kungsbacka