Anlita hantverkare

Här får du tips på vad som är bra att tänka på när du anlitar en hantverkare och råd om vad du kan göra om det blir fel.

Hantverkstjänster hör till de vanligaste orsakerna till klagomål. Innan du anlitar hantverkare är det bra om du kontrollerar följande:

 • Pris och innehåll ska vara rimligt. Be om offerter från olika firmor och jämför dem.
 • Företaget har F-skattsedel
 • Hantverkaren har den behörighet som krävs för att göra jobbet
 • Hantverkaren har försäkring
 • Företaget inte har skulder eller betalningsanmärkningar

Vi rekommenderar att du har skriftliga avtal som ger svar på följande frågor:

 • Vad som ska ingå i arbetet
 • När det ska påbörjas och avslutas
 • Pris inklusive moms
 • När och hur betalningen ska göras
 • Hur ni hanterar ändringar och tilläggsarbeten
 • Vem som står för resor, material och städning
 • Om det ska sökas rot- eller rutavdrag

Vid anbud och avtal för reparations-, ombyggnads- och tillbyggnadsentreprenader kan du använda Konsumentverkets hantverkarformulär. Vid nybyggnation kan du använda Entreprenadkontrakt ABS 18

Du kan läsa mer i Konsumentverkets broschyr Tips till dig som ska anlita bygghantverkare

När det blir fel – reklamation av tjänst

Konsumenttjänstlagen reglerar dina rättigheter vid fel och förseningar. Pengar är ditt maktmedel för att få arbetet slutfört eller åtgärdat.  Du har rätt att hålla in så stor del av fakturan som motsvarar felet eller förseningen.

Betalning ska ske enligt avtalet.  Om ni inte avtalat om när betalning ska göras, ska konsumenten betala när företaget kräver. Du har rätt till en specificerad faktura. Betala bara för det som du anser stämmer med ert avtal.

Som alltid vid en reklamation ska du meddela företaget så snart du är missnöjd och tala om vad du vill ha åtgärdat. Företaget har så gott som alltid rätt till två åtgärdsförsök.

Läs mer om reklamation

Kontakta gärna

Öppettider
Telefontid: säkrast tisdag-torsdag 9-12

Besöksadress
Stadshuset, Storgatan 37

Postadress
434 81 Kungsbacka