Krisberedskapsveckan

Människor som är välinformerade och engagerade är en viktig tillgång när en samhällskris uppstår. Därför finns Krisberedskapsveckan, då vi sprider kunskap för att stärka motståndskraften hos Sveriges invånare.

Krisberedskapsveckan 2020 pågick 11–17 maj i hela landet för att öka kunskapen om hur vi påverkas av och kan förbereda oss för olika samhällskriser. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) är nationell huvudaktör och Kungsbacka kommun är lokal huvudaktör. 

Tack för i år!

Krisberedskapsveckans fokus i år var hemberedskap och hur man skapar tillit och förtroende. Vi ska visa att det vi gör och lär oss i dag genom till exempel medmänsklighet bygger upp motståndskraften inför framtiden.

Tack till alla som tog del av våra föreläsningar och som kom till kulturhuset Fyren och pratade med oss och lärde sig hur man kan bli bättre förberedd för en kris. Vi ses nästa år igen!

Kom ihåg, du är också en del av Sveriges beredskap. Ta del av filmerna på den här sidan och läs mer om din egen beredskap vid samhällsstörningar på:

dinsäkerhet.se
kungsbacka.se/hemberedskap

Digitala föreläsningar - gratis 

Ta del av några av Krisberedskapsveckans gratis föreläsningar digitalt. Föreläsningarna handlar om hemberedskap generellt och tar upp frågor som rör Kungsbacka kommun specifikt. 

Så fungerar beredskapen för en kärnkraftsolycka på Ringhals

Kris- och hemberedskap i Kungsbacka kommun

Lär dig mer om hemberedskap

Vad ska du tänka på för att hålla dig uppdaterad och få all nödvändig information vid en kris? Och hur ska du tänka när det gäller mat, vatten och värme? Titta på filmerna nedan.