Vaccination mot covid - 19 i Kungsbacka kommun

Tisdagen den 12 januari startade Kungsbacka kommun vaccineringen av de personer som har allra störst behov av skyddet. Först ut var boende på vård- och omsorgsboendena.

Region Halland samordnar vaccinationsarbetet i regionen och det sker i samarbete med de halländska kommunerna. I dagsläget kan vi inte besvara enskilda frågor om när personer i våra verksamheter eller invånare kommer att vaccineras. 

De som är berörda av vaccinering kommer att bli kontaktade och först ut att erbjudas vaccinering var de som bor på våra vård- och omsorgsboendena. Efter hand som vaccineringen närmar sig kommer berörda grupper att informeras. 

Läs mer om Region Hallands planering för vaccination mot covid-19

Tillgång till vaccin

Vaccinering är Kungsbacka kommuns högsta prioritet och vi vaccinerar i den takt som vi får tillgång till vaccin. Tillgången till och leveranser av vaccin till Sverige förändras ständigt och i dagsläget har vi ingen kännedom om att den förändringen kommer att påverka Kungsbacka kommuns plan för vaccinering.   

Risk för bedrägerier

Det finns risk för bedrägerier i samband med vaccinationen mot covid-19. Region Halland ber aldrig någon att logga in med Mobilt BankID eller bankdosa via telefon för att bekräfta bokningen av vaccinationstid. Region Halland skickar inte heller sms eller e-post med länkar till webbsidor eller bokningssystem för att be invånare boka eller bekräfta vaccination.

Vaccination mot covid-19 är gratis i Sverige och Region Halland kräver därför ingen betalning. Vid vaccination i hemmet är det alltid legitimerad personal från kommunen som kommer för att vaccinera. Dn som ska vaccineras får veta i förväg när vaccinationen ska ske.

Prioriteringsordning

Det är Folkhälsomyndigheten som gör prioriteringsordningen för vaccination mot covid-19. De som har störst behov av skydd mot covid-19 ska erbjudas vaccinet före den som löper lägre risk för allvarlig sjukdom.

Den tydligaste riskfaktorn är hög ålder. Det är utgångspunkten i rekommendationer till regioner och kommuner för deras arbete med att utföra vaccinationerna.

Läs mer om prioriteringsordningen på Folhälsomyndighetens hemsida.

Vaccination av invånare i Fas 1

I Kungsbacka håller vi på att avsluta den första fasen och i den ingår:
 • Personer som bor på vård- och omsorgsboende
 • Personer med hemsjukvård och/eller hemtjänst
 • Personal inom kommunal vård- och omsorg som arbetar patientnära.
 • Familjemedlemmar från 18 år och äldre som bor tillsammans med personer som har hemsjukvård/hemtjänst.
 • Vaccinering till de som bor i en bostad med särskild service.  

Informationen gäller både för de i kommunal och i privat regi.  

Vaccination av invånare i Fas 2

Vaccination av de personer som ingår i Fas 2 startade vecka 7. Den andra fasen vaccineras:

 • Personer som är 65 år och äldre, varav de äldsta vaccineras först
 • Personer som genomgått benmärgs- eller annan organtransplantation och deras hushållskontakter
 • Personer med dialysbehandling och deras hushållskontakter
 • Personer som är 18 år eller äldre som får insatser enligt lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS)
 • Personer som är 18 år eller äldre som har beslut om assistansersättning enligt socialförsäkringsbalken. De äldsta erbjuds vaccination först
 • Personal inom vård och omsorg (inklusive LSS), som arbetar nära patienter och omsorgstagare.

Alla som ingår i Fas 2 kommer att bli kontaktade när det är dags att boka upp sig för vaccination. Läs mer om Region Hallands preliminära planering för vaccination mot covid-19 genom att klicka på länken:

Länk till Region Hallands planering

Läs mer om vilka som ingår i de olika faserna på 1177.se/halland

 • Lägesbild vaccination vecka 9

  +

  Här kan ni följa vårt arbete med vaccination i kommunen och sidan uppdateras löpande.
  Uppdaterat 21-03-01

  Vaccination av omsorgstagare:

  • Vi fortsätter att vaccinera de med hemsjukvård.
  • Vaccinationen fortsätter på personer som bor i bostad med särskild service
  • Kommunens sjuksköterskor har totalt gett ca 2700 doser mellan den 12/1 – 26/2 patienter. 
  • Hur många vi vaccinerar varje vecka beror på hur många doser vi blir tilldelade.

  Denna veckan vaccinerar vi i dessa områden:

  • Vallda - dos 2
  • Kullavik - dos 2
  • Bostäder med särskild service - dos 1 och 2
  • Demensteam

  Alla som bor i dessa områden och som har hemsjukvård vaccineras av kommunens sjukskösterska får ett samtal dagen inanan.

  Vaccination av medarbetare

  Kommunens företagshälsovård har totalt gett ca 2000 doser till medarbetare fram till den 26 februari och totalt ska cirka 3500 personer medarbetare vaccineras (Vård & Omsorg, Individ & Familjeomsorg samt Vikariecenter).

  Statistik för vaccination mot covid-19

 • Hjälp med bokning av vaccinationstid – via telefon

  +

  Måndagen den 1 februari öppnar möjligheten att ringa och få hjälp med bokning av tid för vaccination mot covid-19. Tjänsten syftar framför allt till att hjälpa personer som inte kan boka vaccinationstid digitalt på 1177.se/Halland, vilket man uppmanas till att göra i första hand.

  De som nu har möjlighet att nyttja tjänsten är de personer som ingår i fas 1:

  • Personer som har hemtjänst
  • Personer som bor tillsammans med personer som har hemtjänst eller hemsjukvård.  

  Bokningenshjälpen är öppen måndag - fredag mellan kl. 8-17
  Telefonnumret är 010-476 19 35

 • Vilka vårdcentraler vaccinerar?

  +

  Sidan uppdaterades 21 02 09

  Region Halland har öppnat upp för att fler Vårdcentraler ska kunna vaccinera de som i fas 1 erbjuds vaccination. I Kungsbacka kan man boka tid på dessa vårdcentraler:

  • Capio Husläkarna Kungsbacka
  • Vårdcentralen Kungsbacka
  • Vårdcentralen Särö
  • Vårdcentralen Onsala
  • Vårdcentralen Fjärås
  • Vårdcentralen Åsa

  Man behöver inte vara listad på den vårdcentral man vill boka tid på.

  Hittar du ingen tid? Då kan tiderna tillfälligt vara slut. Nya tider läggs ut löpande i takt med att att man får mer vaccin. Alla som vill kommer att få vaccination även om du kan få vänta lite på den. Vi ber dig ha tålamod och rekommenderar dig att gå in snart igen för att se om det finns tider. 

  De som erbjuds vaccin

  • har hemtjänst (eller trygghetslarm)
  • är över 18 år och bor med någon som har hemtjänst (eller trygghetslarm)
  • är över 18 år och bor med någon som har hemsjukvård

  Läs mer om bokningen av vaccination mot covid-19 på Region Hallands hemsida

 • Kostnadsfria sjukresor

  +

  Om man inte kan ta sig till vårdcentralen där man ska vaccinera sig har man rätt att resa kostnadsfritt med sjukresa till och från vårdcentralen. Det gäller för dig som har hemtjänst. Till hemtjänst räknas även du som har trygghetslarm eller om du får hjälp med städning.

  Det gäller både för dig med dig kommunal- eller privat hemtjänst. 

  Boka din resa via beställningscentralen, Resam för sjukresor, tfn 0771-91 00 90

  Mer information finns på 1177.se

 • Vilka ingår i de olika faserna?

  +
  Sidan uppdaterades 21 02 04

  På Folkhälsomyndighetens sida finns rekommendationer för vaccination mot covid-19 samt en längre beskrivning över vilka som ingår i de olika faserna.

  Fas 1 

  • Personer som bor på särskilda boenden för äldre
  • Personer med hemsjukvård eller hemtjänst
  • Personer med hemsjukvård med LSS-insatser, i eget boende, samt gruppbostad. 
  • Personal som arbetar patientnära
  • Vuxna (över 18 år) som bor tillsammans med någon som har hemsjukvård och/eller hemtjänst

  Fas 2

  Den andra fasen innefattar följande riskgrupper:

  • Personer som är 65 år och äldre, varav de äldsta vaccineras först
  • Personer som genomgått benmärgs- eller annan organtransplantation de senaste 12 månaderna och deras hushållskontakter
  • Personer med dialysbehandling och deras hushållskontakter
  • Personer som är 18 år eller äldre som får insatser enligt lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS)
  • Personer som är 18 år eller äldre som har beslut om assistansersättning enligt socialförsäkringsbalken. De äldsta erbjuds vaccination först
  • Personal inom vård och omsorg (inklusive LSS), som arbetar nära patienter och omsorgstagare.

  Fas 3

  Den tredje fasen omfattar följande riskgrupper:

  • Personer i åldern 60–64 år med en sjukdom eller ett tillstånd som innebär en riskökning (enligt lista nedan)
  • Personer i åldern 60–64 år
  • Personer i åldern 18–59 år med en sjukdom eller ett tillstånd som innebär en riskökning (enligt lista nedan)
  • Personer med tillstånd som innebär svårigheter att följa råd om smittskyddande åtgärder. Detta gäller personer 18-59 år med demenssjukdom och kognitiv eller psykisk funktionsnedsättning. Det gäller även personer som lever i socialt utsatta situationer, till exempel hem- eller papperslösa.

  Sjukdomar eller tillstånd som innebär förhöjd risk för allvarlig covid-19:

  • Kronisk hjärt- och kärlsjukdom, inklusive stroke och hypertoni
  • Kronisk lungsjukdom såsom KOL samt svår och instabil astma
  • Andra tillstånd som leder till nedsatt lungfunktion eller försämrad hostkraft och sekretstagnation (till exempel extrem fetma, neuromuskulära sjukdomar eller flerfunktionshinder)
  • Kronisk lever- eller njursvikt
  • Diabetes typ 1 och typ 2
  • Tillstånd som innebär kraftigt nedsatt immunförsvar på grund av sjukdom eller behandling
  • Downs syndrom

  Fas 4

  I den fjärde och sista fasen inkluderas personer 18 år och äldre och som inte prioriterats i tidigare faser.

 • Du som har hemtjänst

  +

  Sidan uppdaterades 21 02 02

  Du som har hemtjänst ska vaccinera dig på utvalda vårdcentraler. Du får ett brev från hemtjänsten med information kring vaccinationen och det brevet ska du ta med när du blir vaccinerad. Du som enbart har trygghetslarm får brevet på posten med information om hur du ska boka dig. Saknar du ditt berv kontaktar du den hemtjänstgrupp som du tillhör eller ringer Kungsbacka Direkt så hjälper de dig med att komma till rätt enhet. 

  För att kunna få vaccination mot covid-19 ska du boka en tid och fylla i en hälsodeklaration. Detta gör du på 1177.se/Halland. Det går bra att boka vaccinationstid för två personer samtidigt. Bokningen är enkel och kräver ingen inloggning.

  Vaccination covid-19: ändring i bokning av dos 2 – vården bokar

  För att kunna säkerställa att tiden mellan dos 1 och dos 2 blir rätt genomförs nu ett tillfälligt stopp för invånarna själv att kunna boka dos 2. Från och med onsdagen den 3 februari bokar man endast tid för dos 1 och tid för dos 2 bokas av vårdcentralen vid vaccinationstillfället för dos 1.

  • Man bokar alltså endast tid för dos 1 på samma sätt som tidigare via 1177.se/Halland eller få hjälp via telefonnummer 010-476 19 35. Samma gäller ombokning av tid för dos 1.
  • Ombokning av tid för dos 2 sköts av vårdcentralerna via telefon. Det tillfälliga stoppet gäller fas 1 och 2.

  Hjälp med att boka tid för vaccination gäller för:

  • Dig som har hemtjänst
  • Dig som bor tillsammans med personer som har hemtjänst eller hemsjukvård.  

  Bokningenshjälpen är öppen måndag - fredag mellan kl. 8-17
  Telefonnumret är 010-476 19 35

  Läs mer på 1177.se

 • Du som har hemsjukvård

  +

  Du som är inskriven i hemsjukvården kommer att bli vaccinerad i ditt hem. Informationsbrev har skickats ut och du kommer att bli kontaktad för att boka upp en tid då en sjuksköterska kommer hem till dig. Du kommer att bli uppringd dagen innan.

  Information från Folkhälsomyndigheten

 • Du som är medboende

  +

  Sidan uppdaterades 21 02 02

  Du som är medboende till någon som är inskriven i hemsjukvården eller medboende till någon med hemtjänst kommer att kunna bli vaccinerad på utvalda vårdcentraler.

  När sjuksköterskan kommer och vaccinerar den som är inskriven i hemsjukvården har hen med ett brev som du ska ta med dig vid vaccinatiostillfället. I brevet finns också instruktioner för hur du bokar tid på de utvalda vårdcentralerna. 

  Vaccination covid-19: ändring i bokning av dos 2 – vården bokar

  För att kunna säkerställa att tiden mellan dos 1 och dos 2 blir rätt genomförs nu ett tillfälligt stopp för invånarna själv att kunna boka dos 2. Från och med onsdagen den 3 februari bokar man endast tid för dos 1 och tid för dos 2 bokas av vårdcentralen vid vaccinationstillfället för dos 1.

  • Man bokar alltså endast tid för dos 1 på samma sätt som tidigare via 1177.se/Halland eller få hjälp via telefonnummer 010-476 19 35. Samma gäller ombokning av tid för dos 1.
  • Ombokning av tid för dos 2 sköts av vårdcentralerna via telefon. Det tillfälliga stoppet gäller fas 1 och 2.

  Hjälp med att boka tid för vaccination gäller för:

  • Dig som har hemtjänst
  • Dig som bor tillsammans med personer som har hemtjänst eller hemsjukvård.  

  Bokningenshjälpen är öppen måndag - fredag mellan kl. 8-17
  Telefonnumret är 010-476 19 35

  Läs hur du bokar tid för vaccination

 • Du som är 65+

  +

  Sidan uppdaterades 21 02 04

  Myndigheten sänker den tidigare rekommenderade åldern i den så kallade fas 2 från 70 år till 65 år. Dessutom lyfts personer med vissa medicinska tillstånd eller sjukdomar in i gruppen, som alltså utvidgas till att omfatta fler än tidigare.

  Läs mer om nya rekommendationer på Folkhälsomyndighetens hemsida

  Du som är 65 år eller äldre kommer att erbjudas vaccin i den så kallade Fas 2 och kommer att få information när det blir aktuellt. 

 • Du som bor på ett vård- och omsorgsboende

  +

  Personer som bor på ett vård- och omsorgsboende är först ut att vaccineras i Kungsbacka kommun, Den första dosen vaccin ges på boenden under vecka 3 och 4. Boende på samtliga boenden, både i kommunal och privat regi, erbjuds vaccination. 

 • Vaccination av medarbetare

  +

  Onsdagen den 20 januari startade vaccinationerna av medarbetare som arbetar patientnära på Vård & Omsorg. Det är Kungsbacka kommuns företagshälsovård som vaccinerar medarbetare som arbetar med vård och omsorg. Det är frivilligt att vaccinera sig. Om man väljer att tackar nej till vaccination har man ingen skyldighet att ange orsak.