Väldigt få verksamheter i Kungsbacka har julbord, de flesta har i år valt att ha jultallrikar eller julinspirerade menyer vid sittande bord.

Så arbetar Miljö & Hälsoskydd

Vi genomför tillsyn och kontroller för att minska smittspridning av covid-19 utifrån vårt ansvar som tillsynsmyndighet. På denna sida samlar vi råd och stöd till verksamheter inom restauranger, caféer och barer och lägger upp resultat av våra trängselkontroller.

Med anledning av covid-19 pandemin gäller nya regler för verksamheter som serverar mat och dryck. Reglerna gäller för restauranger, barer, caféer, skolmatsalar, cateringverksamheter, nattklubbar samt andra verksamheter som serverar mat eller dryck till sina gäster. 

Regeringen skärper restriktionerna

Regeringen skärper en rad restriktioner. De flesta restriktionerna gäller från den 24 december till den 24 januari.

 • Max fyra personer får sitta tillsammans vid samma bord på restauranger. 
 • Alkoholförsäljning får inte ske efter kl 20. Förbudet med servering gäller mellan kl. 20.00 – 11.00.

Nytt tillsynsuppdrag till Länsstyrelserna

Från och med den 10 januari 2021 gäller en tillfällig covid-19-lag i Sverige. Enligt den tillfälliga covid-19-lagen kan regeringen och myndigheter införa begränsningar för verksamheter som gäller. Läs mer på Länstyrelsen Halland 

Senaste nyheterna

Trångt på restaurang, café eller pub

Du kan lämna ett klagomål på trängsel via vår e-tjänst.Har du upplevt trängsel på café, restaurang eller pub kan du anmäla det här.

Över 265 kontroller

Från och med april månad till den 11 december har fler än 265 kontroller utförts på serveringsverksamheter utifrån lagen om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen. Under denna tid har några verksamheter fått göra mindre åtgärder, men hittills har inga förelägganden eller förbud gjorts. Miljö & Hälsoskyddsavdelningen upplever att verksamheterna efterlever reglerna, att de vill göra rätt, är kreativa och lyhörda för att följa reglerna. 

Våra trängselkontroller

Under vecka 2: Miljö & Hälsoskydd fortsätter med trängseluppdraget och tar emot klagomål. Kontroller görs på restaurang, café och pub. Inga nya kontroller har gjorts under vecka 2. Under förra veckan kom det inte in några klagomål från invånare. Nytt är att Länsstyrelsen Halland också gör tillsyn fast kontroller utifrån trängsel på till exempel varuhus.

Under vecka 50 och 51 gjordes 7 kontroller på serveringsställen. Det kom in två klagomål vecka 50, men ingen av dessa rörde serveringsställen utan en butik och ett gym. 

 • Förbud mot alkoholförsäljning från klockan 20

  +

  För att förhindra ökad smittspridning av coronaviruset har regeringen beslutat att alkoholförsäljning ska förbjudas på bland annat restauranger och barer mellan klockan 20.00 och 11.00. Förbudet börjar gälla den 24 december och gäller till den 24 januari 2021.

  Det betyder att verksamheter som har serveringstillstånd endast får servera alkohol mellan klockan 11-20 oavsett om man enligt sitt tillstånd har rätt att servera alkohol längre. Det betyder också att serveringsstället måste vara utrymda och stängda kl 20.30.

 • Nya regler om storlek på sällskap från 8 personer till 4

  +

  Max fyra personer får sitta tillsammans vid samma bord på restauranger. Gäller från 24 december.

  Storleken på ett sällskap som får sitta vid ett bord begränsas till fyrapersoner. Är ett sällskap större än fyra personer måste det delas upp på flera bord med minst en meter emellan. 

  Läs mer på Folkhälsomyndighetens webbplats

 • Ny lag om tillfälliga smittskyddsåtgärder från och med den 1 juli

  +

  Riksdagen beslutade den 17 juni om att anta en ny tillfällig lag om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen för att minska spridningen av covid-19 på restauranger, caféer mm. Lagen träder i kraft den 1 juli 2020.

  Den innebär att kommunens avdelning för miljö- och hälsoskydd får tillsynsansvaret och även befogenhet att meddela förelägganden som krävs samt möjlighet att tillfälligt stänga ett serveringsställe som inte följer lagen eller föreskrifterna.

  Eftersom spridningen av coronaviruset fortsätter ska lagens giltighetstid förlängas till den 31 maj 2021. Lagen ska fortsätta att gälla för vissa ärenden eller mål i domstol trots att den har upphört den 31 maj, om ärendet eller målet har inletts dessförinnan.

 • Utökat ansvar för kontroller från och med april

  +

  Under april månad fick avdelningen för Miljö & Häloskydd ett utökat ansvar för kontroller för att förhindra spridning av smitta. Utifrån den tillsyn som skett kan vi se att många av verksamheterna är medvetna om gällande föreskrifter och allmänna råd och har goda rutiner. Verksamheterna arbetar själva, för att uppmärksamma sina gäster om förhållningsreglerna i sina verksamheter för att förhindra smittspridning.  

  Under våren har tillsyn även skett på idrottsanläggningar, gym och campingar där man granskat verksamheternas rutiner och om dessa efterlevs vad gäller smittspridning av Corona. Verksamheterna har en medvetenhet om covid-19 och verksamheterna strävar för att minimera smittorisken i sina verksamheter.