Hjärtstartare

Varje dag får fler än 20 personer i Sverige plötsligt oväntat hjärtstopp. Genom att omedelbart starta hjärt- och lungräddning och att ge en elektrisk stöt från en hjärtstartare till den drabbade, kan liv räddas. 

Därför är det viktigt att det finns hjärtstartare nära till hands, att många vet var de finns och har kunskap om att de är enkla att använda. 

Hjärtstartare i Kungsbacka kommun

Hjärtstartarna i Kungsbacka är till för alla, och alla får använda dem. Det behövs ingen utbildning, men det finns rekommenderade utbildningar. Alla anställda i Kungsbacka kommun utbildas löpande i hjärt- och lungräddning (HLR) och i hur hjärtstartare används. Hjärtstartarna är placerade inne i flera av kommunens byggnader, men även på utsidan av byggnader, runt om i kommunen. De finns i avsedda skåp och många är illgängliga dygnet runt.

Låna hjärtstartare vid arrangemang

Vid större arrangemang kan föreningar låna en hjärtstartare.
Kontakta Depån Teknikens hus 0300-83 59 50, tonval 1
 teknikenshus.depalager@kungsbacka.se.

Var finns hjärtstartarna? 

Alla kommunens hjärtstartare finns registrerade i hjärtstartarregistret. www.hjartstartarregistret.se

Skulle du upptäcka fel på någon hjärtstartare eller vill ha mer information, kontakta Kungsbacka direkt på tel: 0300-83 40 00.