Anna Lindqvist, områdespolis utanför Resecentrum

Överenskommelse polis och kommun

Kungsbacka kommun är en av Sveriges tryggaste. Det innebär inte att vi inte jobbar på att bli ännu bättre. I vårt samarbete med polisen lokalt, tittar vi gemensamt på utvecklingsområden för att öka tryggheten för alla i Kungsbacka.

Kungsbacka kommun har varje år en överenskommelse med polisen. I överenskommelsen tar vi fram gemensamma utvecklingsområden och prioriterade målområden. 

Överenskommelsen utgår bland annat från resultaten i en medborgardialog om trygghet som genomförs varje år.

Trygghetsundersökning 2020

Vartannat år tar kommun och polis fram medborgarlöften med konkreta åtgärder för att öka tryggheten och minska brottsligheten i Kungsbacka. Medborgarlöften för 2021-2022 och ny överenskommelse mellan kommunen och polisen presenteras 15 januari 2021.

Medborgarlöften 2019-2020

 

Kontakta gärna