Hyr ut bostad till nyanlända

Kommunen söker privatpersoner och företag som har en lägenhet, ett rum eller hus att hyra ut till nyanlända vuxna och familjer som ska bosätta sig i kommunen. Kommunen ger hyresgaranti, hjälper till med att förmedla bostaden och att skriva kontrakt.

Kommunen har ett behov av bostäder för nyanlända vuxna och familjer. Såväl nyanlända vuxna som barn behöver ett varaktigt boende för att underlätta sin etablering i samhälle, skola och arbetsliv.

De personer som söker bostad har redan fått uppehållstillstånd i Sverige och har anvisats av Migrationsverket att etablera sig i Kungsbacka kommun.

Samma principer som för all typ av bostadsuthyrning gäller. Boendet ska ha en marknadsmässig hyra och den som hyr ska ha ett eget hyreskontrakt.  

Vanliga frågor och svar

 • Hur anmäler jag intresse?

  +

  I vårt webbformulär kan du som vill hyra ut en bostad göra en intresseanmälan och lämna uppgifter om den bostad du vill hyra ut. Formuläret hittar du längst ner på denna sida. Det går också bra att lämna uppgifter via telefon. 

  Kontakta gärna

  Kommunens kundcenter
  0300-83 40 00

 • Vad är kommunens ansvar?

  +

  Kungsbacka kommuns bostadsplanerare tittar på bostaden och träffar dig som är hyresvärd. Om ni bestämmer er för att gå vidare med uthyrningen lämnas information om bostaden till kommunens etableringsenhet som matchar bostaden med lämplig hyresgäst.

  Kommunen hjälper till att förmedla bostaden, ge hyresgaranti och att ta fram hyreskontrakt. Vi kan också besiktiga bostaden innan hyresgästen flyttar in. I övrigt gäller samma regler som för all typ av bostadsuthyrning.

 • Vem står som hyrestagare på kontraktet?

  +

  Den nyanlända personen är hyrestagare.

 • Hur fungerar hyresgaranti?

  +

  Hyresgarantin betyder att kommunen ersätter utebliven hyra vid en eventuell uppsägning. Garantin fungerar som en extra trygghet för den som hyr ut. Kommunal hyresgaranti används för att ge stöd åt hushåll som har ekonomisk förmåga att klara kostnaderna för ett eget boende men som trots detta har svårighet att etablera sig på bostadsmarknaden.

 • Kan jag hyra ut under en kortare period?

  +

  De nyanlända behöver ett stadigvarande boende eftersom de ska etablera sig i kommunen. En flytt beror oftast på en förändrad arbetssituation. Det är önskvärt att bostaden hyrs ut under minst ett år. Uppsägningstid regleras i kontraktet enligt samma regler som för all typ av bostadsuthyrning till privatpersoner.

 • Hur säger jag upp hyresavtalet?

  +

  Samma regler gäller som för all typ av uthyrning av bostäder till privatpersoner.

 • Hur fungerar det med skatt och försäkring?

  +

  Du behöver säkerställa att fastigheten eller boendet är försäkrat innan du hyr ut. Kontakta ditt försäkringsbolag för att veta mer om vad som gäller för dig.

  Du behöver också säkerställa att du följer Skatteverkets regler för uthyrning. Kontakta Skatteverket för att få mer information.

  Skatteverket, uthyrning av bostad

 • Behöver jag bygglov?

  +

  Att ha inneboende kräver inte bygglov eller anmälan så länge du inte ändrar planlösning eller gör andra fysiska åtgärder i bostaden.

  Genom attefallsreglerna kan du inreda ditt hus med ytterligare en lägenhet. Det kräver inget bygglov men däremot en anmälan till byggnämnden. Innan ombyggnation ska du kontrollera att lägenheten uppfyller krav för bland annat tillgänglighet, ventilation och brand.

  Har du en komplementbyggnad på din tomt kan du omforma den till ett komplementbostadshus. Det kräver inget bygglov men däremot en anmälan till byggnämnden.

  Kontakta oss för mer information eller läs alla regler på vår webbsida:

  Komplementbyggnad, mindre än 25kvm

Lämna uppgifter om bostaden du vill hyra ut i formuläret nedan. Du blir sedan kontaktad av Service Fastigheter.
Kontaktuppgifter till den som hyr ut
Information om bostaden
Antal rum
Vad ingår i hyran?
Hur länge vill du hyra ut?

Finns det tvättmöjligheter?

Personuppgifter i ansökan behandlas i enlighet med Dataskyddsförordningen (GDPR). När du skickar in ett ärende till Kungsbacka kommun registreras den som allmän handling och dina personuppgifter sparas för att kunna hantera ärendet.

Kontakta gärna