Tonåringar och tobak

Kungsbacka kommun arbetar förebyggande med att utbilda personal på skolan och inom andra verksamheter i kommunen för att minska användandet av alkohol, tobak och narkotika. I Kungsbacka kan du få hjälp med att sluta röka via din vårdcentral eller via kommunens skolor.

Längst ner på sidan finns flera länkar om tobak och tobaksavvänjning.

Tidig debut farligast

Den som börjar röka i tonåren löper tre gånger större risk än andra att dö en för tidig död redan mellan 35 och 69 år. I högre åldrar är risken dubbelt så stor som för icke rökaren. Med alla åldersgrupper medräknade avlider varannan rökare som debuterat i tonåren långt i förtid av sin rökning.

Alkohol, rökning och cannabis

Nikotin och alkohol har mycket gemensamt. Båda ökar kraftigt produktionen av dopamin, hjärnans belöningssystem, som gör att man blir glad och mår bra. Men nikotin är många gånger mer beroendeframkallande än alkohol.

Tidigare har man trott att de som blir beroende av nikotin använder tobak dagligen. Nu visar forskningen att detta inte gäller unga människor. Tonåringar kan bli beroende av nikotin även om de bara röker och snusar på helgerna.

Det finns också tecken på att nikotin bygger om hjärnans belöningssystem så att personen blir mer benägen för missbruk av alkohol och andra droger. På så sätt hänger tobak och alkohol ihop. Studier visar att de som redan i 13-årsåldern röker, hänger ute med kompisar och har stor tillgång till alkohol löper större risk att bli storkonsumenter några år senare.

Du som förälder kan förebygga

Genom att hålla lite koll på vad tonåringen gör och vilka han eller hon umgås med kan du som förälder förebygga alkoholproblem. Att ha en känslomässigt stabil och nära relation har också en skyddande effekt.

Det sägs ibland att alkohol är en inkörsport till narkotika som till exempel cannabis. Som tur är stämmer inte det. De flesta som dricker alkohol funderar inte ens på att testa narkotika (däremot är det nästan bara rökare som testar cannabis). Men de flesta som prövar droger för första gången gör det när de är berusade. Det är ännu en anledning till att sätta tydliga gränser kring alkohol.

Kontakta gärna

Jonas Kosk, utvecklare
0300-83 49 57
jonas.kosk@kungsbacka.se