Digitala lås

I Kungsbacka kommun använder vi oss av digitala lås hos våra kunder inom Vård & Omsorg. Systemet ska ge en ökad trygghet till dig som kund men också en förbättrad arbetsmiljö för medarbetarna.

Hemtjänst, hemsjukvård och trygghetslarm

De digitala låsen används inom hemsjukvården och hemtjänsten samt på vård- och omsorgsboendena i Kungsbacka kommun. Det innebär att kunder som har hemtjänst och hemsjukvård och som inte kan öppna dörren själv kommer att få ett nytt säkert digitalt låssystem monterat på sin bostad. Förändringen gäller även samtliga kunder med trygghetslarm.
Vi har också digitala lås på alla läkemedelsskåp som finns inne i kunders bostad. Vi har även digitala lås på sjuksköterskornas gemensamma läkemedelsskåp.
Dessutom har vi digitala nycklar på exempelvis soprum, miljörum och tvättstugor så att hemtjänstpersonal kan utföra sitt arbete hemma hos kunden. 

Vård- och omsorgsboenden

Bytet till digitala nycklar gäller också kunder på vård- och omsorgsboenden. Hos kunder på boenden har vi digitala lås på läkemedelsskåp som finns inne i lägenheterna. Värdeskåpen som finns inne i kunders lägenheter på vård- och omsorgsboende har också digitala lås. Förändringen gäller både kommunala och privata aktörer inom hemtjänst och vård- och omsorgsboende.
Vi har även digitala lås på sjuksköterskornas gemensamma läkemedelsskåp.

Olika varianter av lås

De digitala låssystemen finns i två olika varianter. Det ena är ett så kallat duolås. Det innebär att kunden själv kan fortsätta använda sin egen nyckel och bredvid det vanliga låset sitter en ingång till den digitala nyckeln.  Om Swedlock, som är den upphandlade leverantören av låssystemen, bedömer att ett duolås inte passar bostaden installeras istället en nyckelgömma. Då lämnar kunden ut en nyckel som sätts i nyckelgömman. Själva nyckelgömman öppnas med digital nyckel. Det är bara behörig personal som kommer kunna använda de digitala nycklarna. Nycklarna används vid planerade besök eller vid akuta larm.
De digitala låsen är kostnadsfria. Men om du har en äldre låskista som vi inte kan installera duolås i kan du behöva byta låskistan. Den kostnaden står du själv för.

Flera fördelar

Fördelarna med de digitala låsen är flera. Med de nya digitala låsen kan personalen åka direkt till kunden och behöver inte använda tid för att hämta nycklar eller invänta kollegor för att komma in hos kunden. Systemet ökar tryggheten både för kunden och personalen. Det digitala låset är förinställt på att det enbart är den personal som har behörighet som kan komma in till dig.

Leverantör av låsen

Kungsbacka kommun har upphandlat systemet och det var företaget Swedlock AB som vann upphandlingen. Systemet används idag i ungefär 60 svenska kommuner, bland annat Falkenberg och Varberg. Det används dagligen av över 45 000 dagliga användare, främst inom äldreomsorg, räddningstjänst och andra samhällsviktiga funktioner.