Hjälpmedel

Det är arbetsterapeut och sjukgymnast som bedömer ditt behov av hjälpmedel och hjälper dig med utprovning. Ditt hjälpmedel är ett lån och ägs av Region Halland. När behovet upphör eller förändras ska hjälpmedlet återlämnas.

Hjälpmedlet återlämnas väl rengjort till närmaste vårdcentral eller till Hjälpmedelscentrum. Behöver du  hjälp med transport av större och skrymmande hjälpmedel är du välkommen att höra av dig till Hjälpmedelscentrum så ordnar de hämtning.

Reparationer av hjälpmedel är kostnadsfria för dig vid normalt slitage. Går ditt hjälpmedel sönder kontaktar du Hjälpmedelscentrum mån-fre 08.00-12.00 och 13.00-16.00 på telefon 010-476 19 30.

Så här kontaktar du oss

Har du ytterligare frågor om ditt hjälpmedel kan du kontakta oss på kommunen via vårt gemensamma kundcenter Kungsbacka direkt på telefon 0300-83 40 00.