Sjukvård

Vad är den kommunala hemsjukvården?

När du blir inskriven i kommunens hemsjukvård efter genomförd vårdplanering kommer en sjuksköterska att ta kontakt med dig och tillsammans bestämmer ni vad just du kan få hjälp med. Vi arbetar dygnet runt, vilket innebär att du alltid kan få hjälp även om din kontaktsjuksköterska inte är i tjänst.

Så här jobbar vi

Vi gör det möjligt för dig som är svårt sjuk och inte kan ta dig till din vårdcentral att vårdas i det egna hemmet eller på särskilt boende i stället för på sjukhus.

Vi sam­arbetar med andra yrkeskategorier som din läkare, din vårdcentral, rehab- och omsorgspersonal. Tillsammans ser vi till att du får en god och säker vård hemma och känner dig trygg med det.

Det här kan du få hjälp med

  • läkemedelshantering
  • injektioner
  • såromläggning
  • provtagning
  • vård i livets slut
  • avancerad sjukvård i ditt hem, i samarbete med Region Halland

Så här kontaktar du oss

På vardagar klockan 7-16 ringer du direkt till din kontaktsjuksköterska eller via kommunens kundcenter Kungsbacka direkt på telefon 0300-83 40 00.

På vardagar 15.45-07.00, lördagar, söndagar och röda dagar ringer du 0300-83 52 43.

Akut hjälp

Vid akuta situationer ska du ringa 112.

Kontakta gärna