Sysselsättning

För dig som har en psykisk sjukdom eller neuropsykiatrisk funktionsnedsättning erbjuder Kungsbacka kommun olika former av sysselsättning.

Sysselsättning eller träffpunkt enligt Socialtjänstlagen, SoL, är till för dig som:

  • på grund av en psykisk funktionsnedsättning har stora svårigheter att ta del av arbetsmarknadens utbud och andra aktiviteter
  • inte har rätt till daglig verksamhet enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS.

Det finns inga krav på att du genom vår sysselsättning ska komma till arbete, men om du önskar närma dig arbetsmarknaden i din takt, kan du få du stöd av vår arbetskonsulent och vår arbetsterapeut.

Vi erbjuder flera olika alternativ beroende på vad du önskar och har behov av.

Aktivitetshuset Regnbågen

  • Träffpunkt med café och social samvaro klockan 13-15 tisdag- fredag
  • Aktiviteter och arbetsliknande uppdrag med möjlighet att även äta lunch, klockan 9-13 måndagar och 9-15 tisdag – fredag

Läs mer om Regnbågen

Arbetskonsulent och arbetsterapeut

Av vår arbetskonsulent och vår arbetsterapeut kan du få stöd att välja sysselsättning eller stöd i att komma igång med olika arbetsuppgifter.

Det kan vara sysselsättning inom vår sysselsättning eller på en arbetsplats eller organisation ute i samhället.

Läs mer om arbetskonsulent och arbetsterapeut

Kontakt:

Oavsett vilken sysselsättning du är intresserad av kontaktar du oss för ett första samtal eller möte. Vi stödjer dig sedan vidare till den aktivitet eller sysselsättning som du önskar eller som passar dig.

Telefon: 0300-83 80 63