Daglig verksamhet - arbetsgrupper

Vi erbjuder en rad olika arbetsgrupper med meningsfull sysselsättning för dig som har autism eller en intellektuell funktionsnedsättning, är i yrkesverksam ålder och inte kan stå till arbetsmarknadens förfogande.

Meningsfull sysselsättning

Arbetsuppgifterna anpassar vi efter dina förutsättningar och intressen. I Kungsbacka finns drygt 20 arbetsgrupper med olika inriktning. Vår grundtanke är att bidra till din personliga utveckling och göra det lättare för dig att vara delaktig i samhället.

I grupp eller individuellt

Du kan arbeta i grupp eller individuellt med till exempel matlagning, sortering, utomhusarbeten, hantverk eller olika typer av skapande. Arbetet kan du utföra i våra egna kommunala lokaler, utomhus, eller inom någon annan verksamhet i kommunen. Du får stöd av handledare utifrån dina behov. 

Utöver arbetsuppgifter finns också aktiviteter som sinnesstimulering och taktil massage. Genom daglig verksamhet kan du dessutom få möjlighet till en individuell praktikplats på ett företag.

Här kan du läsa om varje arbetsgrupp

Så ansöker du

Du ansöker om daglig verksamhet hos en socialsekreterare. Utifrån ditt behov och lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS, bedömer socialsekreteraren om du kan få delta i daglig verksamhets arbetsgrupper. 

Skriv eller ring till oss

Om du väljer att komma in med din ansökan skriftligt skickar du den till:

Socialsekreterare
Nämnden för Individ & Familjeomsorg
Box 104 09, 434 24 Kungsbacka

Du kan även ringa till vår mottagningstelefon:

0300-83 87 57 
Telefontid måndag-fredag klockan 10-12