Korttidsplats

Korttidsplats kan beviljas i syfte att avlasta anhöriga, återhämta sig efter sjukhusvård, som vård i livets slut, i avvaktan på plats på särskilt boende eller i väntan på att nödvändig bostadsanpassning sker.

Korttidsplats kan erbjudas regelbundet, som växelvård eller vid ett enstaka tillfälle. Korttidsplats kan också beviljas om du har behov av en bostad med särskild service men under en tidsbegränsad tid. Vi tar ut en fastställd avgift för insatsen.