Foto:Bodil Johansson/Bildarkivet.se

Boende för dig med funktionsnedsättning

I vissa fall kan du som har en funktionsnedsättning ha ett behov av en bostad med särskild service. Det kan vara en gruppbostad eller en servicebostad där får du omsorg, service och ett individuellt anpassat stöd.

Bostad med särskild service är riktad till dig som har ett omfattande stödbehov i vardagen för att klara din livsföring. Syftet med bostad med särskild service är att vuxna med funktionshinder som inte klarar eget boende ändå ska ha möjlighet att lämna föräldrahemmet och skapa sig ett eget hem.

Omsorg, stöd och service

Bostaden, och den omsorg och service vi ger dig där, ska ge dig möjlighet till ett självständigt liv. Våra boenden erbjuder individuellt anpassat socialt stöd och tillgång till personal dygnet runt.

Servicebostad eller gruppbostad

En servicebostad består av ett antal lägenheter som har tillgång till en gemensam lokal, där de boende kan umgås. Personalstöd finns dygnet runt.
Lägenheterna ligger ofta samlade i samma eller i flera närliggande hus och är omöblerade. Det betyder att du själv inreder och sätter din prägel på din bostad. För de boende ordnas det boendemöten och det finns möjlighet att delta i gruppaktiviteter med personalstöd.

En gruppbostad är ett boende för dig som har stort behov av personalstöd.
Gruppbostaden består oftast av fyra till sex lägenheter och är omöblerade. Det betyder att du själv inreder och sätter din prägel på din bostad. Lägenheterna finns i samma fastighet och de boende har tillgång till ett gemensamt vardagsrum. För de boende ordnas det boendemöten och det finns möjlighet att delta i gruppaktiviteter med personalstöd.

Avgifter

Bor du permanent i särskilt boende betalar du en hyra. Hyran regleras genom hyreslagstiftningen och debiteras av extern fastighetsägare eller via förvaltningens avgiftsdebitering. Du har rätt att söka bostadstillägg hos försäkringskassan för din hyra. Från 1 september 2016 kan du också söka bostadstillägg hos kommunen. 

Läs mer om avgifter, bidrag och ersättningar

Så ansöker du

Du ansöker genom att ringa eller skriva till någon av våra socialsekreterare i listan här under. God man, förvaltare eller anhörig kan också hjälpa dig att ansöka. Våra socialsekreterare gör sedan en bedömning utifrån ditt behov och de lagar som gäller. Här kan du läsa mer om hur bedömningen går till och om lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS, och socialtjänstlagen, SoL.

Vi beräknar att du får svar på din ansökan inom tre månader efter att du ansökt.

Skriv eller ring till oss

Om du väljer att komma in med din ansökan skriftligt skickar du den till:

Socialsekreterare
Nämnden för Individ & Familjeomsorg
Box 104 09, 434 24 Kungsbacka

Du kan även ringa till vår mottagningstelefon:

0300-83 87 57 
Telefontid måndag-fredag klockan 10-12