Korttidstillsyn

Du som är förälder till ett barn eller ungdom över 12 år med en funktionsnedsättning, kan få hjälp med att se efter ditt barn före och efter skoltid och under lov.

Korttidstillsyn innebär att barnet eller ungdomen deltar i aktiviteter på fritidshem, fritidsgård eller annan meningsfull verksamhet som gör det möjligt för dig som förälder att delta i arbetslivet eller studera.

Så ansöker du 

Du ansöker genom att ringa eller skriva till en av våra socialsekreterare. Ungdomar över 15 år kan göra ansökan själva. När du ansökt gör socialsekreteraren en bedömning utifrån barnets eller ungdomens behov och lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS.Vi beräknar att du får svar på din ansökan inom tre månader efter att du ansökt.  

Skriv eller ring till oss

Om du väljer att komma in med din ansökan skriftligt skickar du den till:
Socialsekreterare
Nämnden för Individ & Familjeomsorg
Box 104 09, 434 24 Kungsbacka

Du kan även ringa till vår mottagningstelefon:

0300-83 87 57 
Telefontid måndag-fredag klockan 10-12