Frågor och svar från familjerådgivningen

Familjerådgivningen har samlat svar på vanliga frågor kring relationsproblem.

Går det att förändras gemensamt?

Förändring kan bara ske när någon är motiverad att förändra sig. Det går aldrig att förändra någon annan, utan bara sig själv. Men självklart kan båda göra det samtidigt om motivationen finns.

Vad kan vi göra när vi bara grälar?

Att våga backa från sin egen position och börja lyssna till vad den andra egentligen säger är en bra start. Det kan ibland vara svårt utan hjälp och då är det utmärkt att kontakta exempelvis familjerådgivningen.

Hur ska vi hålla barnen utanför våra bråk?

Det är viktigt att som vuxen kunna avgränsa egna problem och konflikter, men att samtidigt sätta ord på vad som sker. Om familjen är i obalans märker barn det och de påverkas och lägger lätt skulden på sig själva när föräldrarna grälar.

Hur kan vi komma vidare när vi bara tycker olika?

Om tilliten finns så kan olikheter ses som en möjlighet även i konfliktsituationer. Om det inte är så och bristande tillit råder är det bra att kontakta utomstående för hjälp.

Hur ska vi kunna fatta gemensamma beslut?

Genom att ha en öppen kommunikation där bådas röster räknas och båda uttrycker äkta behov är möjligheterna stora till kompromisser. När det finns en obalans i hur man uttrycker behov blir det svårt och då kan tredje part balansera.

Min partner vill inte ha sex och jag vill, vad gör vi?

Många upplever olika behov i olika perioder i livet. Detta hänger ofta samman med yttre händelser såsom barnafödande och sjukdom. Så länge ni är överens är ju allt Ok, men om sex blir ett konfliktområde, så behöver ni nog se över ert förhållande och ta hjälp med samtalen, då sexuallivet ofta berör vårt innersta.

Vi har svårt att komma överens om vad pengarna ska gå till, vem ska bestämma?

Det är vår erfarenhet att det är viktigt att båda känner sig delaktiga i de ekonomiska prioriteringar och val som görs. Annars blir det lätt obalans och det ger oftast konsekvenser inom flera områden i förhållandet.

Jag tycker jag gör allt, hur kan vi fördela ansvaret hemma?

Upplevelsen är ofta att båda känner sig som den som drar det tyngsta lasset. Där kan man lista vad båda verkligen gör för att få en mer nyanserad bild av arbetsfördelningen.

Vad ska vi göra när vi känner att vi inte räcka till?

Arbetsuppgifterna i en barnfamilj är ju oändliga och då är det viktigt att gemensamt prioritera och dra gränser för att inte duka under av de krav, verkliga eller upplevda, som ni som familj lever under.

När vet man om det är dags att separera?

För oss som kärlekspartners är det olika saker som gör att separation ses som ett alternativ. Det kan vara otrohet, bristande engagemang i hem och familj, missbruk och mycket annat.

För barnen ses det oftast bara som ett alternativ när det förekommer våld, missbruk eller allvarlig psykisk ohälsa. Där kan samtal med tredje part hjälpa till att värdera relationen och dess förutsättningar.

Vi har inget kul tillsammans, vad ska vi göra?

Att ha gemensamma projekt eller intressen är väldigt parbefrämjande och en förutsättning för alla längre relationer. Här gäller det att se vad som en gång förde er ihop eller roliga saker ni kan tänka er utveckla tillsammans.

Om barnen vet att ni är osams och att det inte har med dem att göra kan de lättare koppla av. Om era bråk leder till slagsmål är det viktigt att ringa oss för vidare hänvisning, så att både ni och era barn kan få hjälp så snart som möjligt.

Jag tycker aldrig att jag har någon egen tid, hur ska jag göra?

Här är det viktigt att prioriteringen sker gemensamt och att det finns utrymme för bådas behov. Att det ges utrymme för egen tid till båda är viktigt eftersom det ger tid för återhämtning av kraft som man sedan tar med sig in i parrelationen igen.

Kontakta Familjerådgivningen

 Känner ni att ni behöver någon att tala med om problemen i er parrelation, kontakta gärna oss på familjerådgivningen.

Kontakta gärna

Telefontider

Måndagar: 10.30 – 11.30
Tisdagar: 13.30 – 14.30
Onsdagar: 13.30 – 14.30
Torsdagar: 13.30 – 14.30

Besöksadress
Nygatan 17, södra entrén

Postadress
Box 104 14
434 30 Kungsbacka