Bostadstillägg för pensionärer

Om du är pensionär och har låg pension kan du ha rätt till bostadstillägg.

Bostadstillägg är ett skattefritt tillägg till den allmänna pensionen. Du kan ansöka om bostadstillägget oavsett om du hyr eller äger din bostad, och även om du har förmögenhet. Du kan ha rätt till bostadstillägg även om du bor tillsammans med en partner. Du kan ansöka från det att du fyller 65 år och tar ut hela din allmänna pension.

Beräkna om du kan ha rätt till bostadstillägg

För att få veta om du bör ansöka om bostadstillägg kan du göra en beräkning på Pensionsmyndighetens webbplats pensionsmyndigheten.se/beraknabt
Du kan även ringa Pensionsmyndighetens kundservice på 0771-776 776 så hjälper de dig att göra en beräkning.