Dödsfall i hemmet

Om en person dör i hemmet ska en läkare bekräfta att personen är död. 

Läkaren skriver en bårhusjournal och ger den döda personen ett id-band. Därefter kan en begravningsbyrå hämta den döda personen. 

För att få kontakt med en läkare som kan bekräfta dödsfallet går det bra att ringa en vårdcentral under dagtid, och under övrig tid till sjukvårdsupplysningen 1177 eller nödnumret 112.

De anhöriga kontaktar själva begravningsbyrån för att transportera den döda personen till bårhuset.