Dödsboanmälan

Om en person som avlidit saknar egendom behöver man inte göra bouppteckning.

Detsamma gäller om tillgångarna inte räcker till annat än begravningskostnaderna och andra utgifter med anledning av dödsfallet.

I dessa fall kan kommunens enheten för Myndighet på Gymnasium & Arbetsmarknad göra en anmälan till skatteverket. En handläggare gör då ett hembesök och en redovisning av dödsboets ekonomiska ställning.

Kontakta gärna