Anhöriga

Kungsbacka kommuns anhörigstöd vänder sig till dig som ger stöd, hjälp eller omsorg till en person i din närhet som har fysisk eller psykisk sjukdom, är äldre, har funktionsnedsättning, missbruk eller beroendeproblem.

Ibland kan även du som anhörig behöva stöd för att kunna hantera din situation. 

Vi erbjuder samtal, råd och information – enskilt eller i grupp.

Anhörigstödet har tystnadsplikt och är kostnadsfritt.

Som anhörig kan du till exempel vara make, maka, partner, sambo, förälder, barn, barnbarn, syskon, vän eller granne som hjälper och stödjer en närstående. Ni behöver inte bo ihop.

Din närstående behöver inte ha pågående stödinsatser.

Läs mer om stödet

Klicka på någon av länkarna nedan för att läsa mer om stödet du kan få som anhörig.

Anhöriga till en person med till exempel psykisk, neuropsykiatrisk eller intellektuell funktionsnedsättning eller om du är anhörig till barn.

Anhöriga till person över 18 år som har långvarig fysisk sjukdom, demenssjukdom eller är äldre.

Anhöriga till en person med missbruks- eller beroendeproblem.

Barn som är anhöriga

Vill du att vi ska komma och berätta mer? 

Vill din organisation, förening eller ditt företag att vi kommer och berättar vad vi gör? Hör av dig till oss! 

Kontakta gärna

Anhöriga till en person med till exempel psykisk, neuropsykiatrisk eller intellektuell funktionsnedsättning eller om du är anhörig till barn.
Anhörigkonsulent 
0300-83 47 54
anhorigstod-if@kungsbacka.se

Anhöriga till person över 18 år som har långvarig fysisk sjukdom, demenssjukdom eller är äldre.
Anhörigcenter
0300-83 42 29
vardochomsorg.anhorigstod@kungsbacka.se 

Anhöriglinjen, anhörigas riksförbund: 0200-23 95 00
Nationella hjälplinjen: 0771-22 00 60