Kundval

Kungsbacka kommun erbjuder kundval inom hemtjänsten. Det innebär att du som har hemtjänst själv får välja om du vill anlita den kommunala hemtjänsten eller ett privat företag som godkänts av politikerna. Lagen om valfrihet, LOV, ligger till grund för kundval.

Krav på hemtjänstens utförare

De utförare som du får välja mellan har godkänts av kommunen och uppfyller de krav som politikerna ställer. De företag som vill utföra hemtjänst ska uppfylla ett antal kriterier inom till exempel kvalitet, utbildningsnivå, samarbete mellan utförare och myndighet och tillgänglighet. Samma kriterier gäller för den kommunala hemtjänsten.

Samma kostnad för kommunal eller privat hemtjänst

Kostnaden är densamma oavsett om du väljer ett privat företag eller kommunen. På samma sätt som idag betalar du en avgift för den hemtjänst du får. Avgiften är relaterad till din inkomst.

Hemtjänst för första gången

Du som beviljats hemtjänst för första gången gör ditt val av utförare i samband med biståndsbeslutet. Du kan när som helst välja en annan utförare. Ta kontakt med din biståndshandläggare om du vill byta utförare. Blankett för val av utförare för hemtjänst hittar du uppe till höger på sidan.

Om du behöver hjälp på natten

Kundval gäller klockan 07-22. Om du behöver hjälp på natten är det kommunens hemtjänstpersonal som kommer till dig.

Om du har trygghetslarm

På dagen är det personal från din ordinarie utförare som kommer när du trycker på trygghetslarmet. På natten kommer istället personal från kommunens hemtjänst. Om du bara har serviceinsatser är det kommunens hemtjänstpersonal som kommer när du larmar, oavsett tid på dygnet.

Om du vill ha mera information om kundvalet kan du kontakta din biståndshandläggare.