Demensteamet

Demensteamet är en del av Kungsbackas kommunala vård och omsorg. Vi som arbetar i Demensteamet har en hög kompetens och lång erfarenhet av att arbeta med människor som har en demenssjukdom. Teamet strävar efter att förstärka de friska egenskaperna hos varje individ.

Du kan få hjälp från Demensteamet om:

  • Du har valt kommunal vård och omsorg
  • Du har en demensdiagnos fastställd av en läkare
  • Enhetschefen för din hemtjänstgrupp i samråd med Demensteamet och demenssjuksköterskan bedömer att du har behov av insatser från Demensteamet.

Så här får du hjälp från oss

När du ansöker om hemtjänst kommer en biståndshandläggare hem till dig. Biståndshandläggaren bedömer i samråd med dig hur mycket hjälp och vilka insatser du behöver. Du väljer sedan om du önskar kommunal eller privat utförare för insatserna. Väljer du kommunal vård och omsorg finns möjlighet att få hjälp av Demensteamet.

Kontakta din biståndshandläggare om du vill veta mer.

Inom två veckor efter att du har fått Demensteamet som biståndsbedömd insats har vi ett välkomstsamtal med dina anhöriga.

Mer om Demensteamet

Demensteamets personal har kunskap om BPSD (beteendemässiga och psykiatriska symptom vid demens). BPSD är också en arbetsmetod för att du ska få precis den hjälp som du behöver. 

Demensteamet samarbetar nära med demenssamordnaren, kommunsjuksköterskan, anhörigstödet, dagomsorgen, sjukgymnaster, arbetsterapeuter och biståndshandläggare.