Avgift trygghetslarm

Avgiften för trygghetslarm är 268 kronor per månad.