Vård- och omsorgscollege

Vård- och omsorgscollege är en samverkansform på regional och lokal nivå mellan utbildningsanordnare och arbetsliv inom vård och omsorg. Kungsbacka kommun har utsetts till lokalt certifierat vård- och omsorgscollege av Nationella rådet.

Vård- och omsorgscollege arbetar för att få fler att utbilda sig inom vård och omsorg. Genom garanterade kvalitetskriterier på utbildningar bidrar VO-College till att studenten blir anställningsbar och kan erbjudas tydliga karriärvägar eller vidareutbildning på högskolenivå.

I Kungsbacka samarbetar vi

Vård- och omsorgscollege är certifierad samverkan mellan arbetsgivare, fackliga organisationer och vård och omsorgsutbildningar. Tillsammans skapar vi attraktiva och moderna verksamheter med hög kvalité och som utgår från tio kvalitetskriterier. 

Vi har ett gemensamt uppdrag i att trygga personal- och kompetensförsörjningen inom vård och omsorg. Genom samverkan erbjuds elever och anställda ett attraktivt arbetsliv och utbildningar som matchar arbetslivets behov.


Följande medlemmar finns i Kungsbacka:

 • Aranäsgymnasiet - Kungsbacka
 • Elof Lindälvsgymnasiet, lärlingsutbildning - Kungsbacka
 • Medlearn - Kungsbacka
 • Hermods - Kungsbaca
 • Yrkeshögskola i Kungsbacka
 • Kompetenscentrum - Kungsbacka
 • Olivia hemtjänst
 • Vardaga
 • Kungsbacka sjukhus
 • Förvaltningen för vård- och omsorg
 • Förvaltningen för individ och familjeomsorg
 • Förvaltningen för Förskola och grundskola
 • Förvaltningen för gymnasium och arbetsmarknad

Läs mer om Vård- och omsorgscollege

 

Kontakta gärna
Utvecklingsledare, Lisa Jönsson
0300-83 43 48
lisa.jonsson@kungshbacka.se