Kemikalier

Kungsbacka kommun antog sin kemikalieplan i mars 2017. I planen finns en åtgärdsplan som ska minska de farliga kemikalierna inom kommunens verksamheter. Särskilt fokus har barns miljöer i förskolan.

Kemikalier finns överallt i vårt samhälle. En del kemiska ämnen kan vara skadliga för vår hälsa och miljön. Dessa måste vi minska eller ta bort helt från kommunens verksamheter. Kemikalieplanen pekar ut vilka typer av ämnen vi ska fasa ut och inom vilka områden vi ska lägga särskilt fokus. Det långsiktiga målet är att Kungsbacka ska vara en giftfri kommun.

Barnens miljöer i förskolan är prioriterade

Barn är särskilt känsliga för påverkan av farliga kemikalier. Förskolan är därför ett prioriterat område för arbetet. Till förskolorna finns ett vägledningsmaterial som omsätter kemikalieplanen i praktiken. Där finns bland annat råd kring hur man rensar bland plastleksaker och hur man ska tänka vid matlagning till barnen.

Tvål och rengöringsmedel prioriteras

Det andra prioriterade området är kemiska, hygieniska och kosmetiska produkter, till exempel färg, rengöringsmedel och tvål. Dessa produkter omfattas av krav på deklaration av innehåll, vilket gör det enklare att identifiera och fasa ut farliga ämnen.

Lokalvård har redan kommit en bra bit på vägen. Nästan 99 procent av deras rengöringsmedel är miljömärkta.

Fler gemensamma åtgärder

Kommunen kommer att införa ett IT-stöd där alla verksamheter ska dokumentera sina kemiska produkter för att vi ska kunna hitta och fasa ut de skadliga ämnena. Vi kommer också att ställa krav vid inköp av varor. Även när vi bygger nytt eller underhåller befintliga byggnader ska vi välja produkter som kan användas under lång tid utan negativ påverkan.