Det här lovar vi om gator och vägar

Efter att anmälan har kommit in till Teknik ska vi så fort som möjligt spärra av eller varningsmarkera beläggningsskador som kan orsaka person- eller materiella skador.

Vi ska åtgärda skadan senast nästkommande arbetsdag. Övriga skador ska vi åtgärda inom en månad under perioden april - november.