Markanvisningar

Markanvisningstävling Annebergs centrum

Markanvisningstävlingen är klar och Serneke vann tävlingen.

1 september 2017 stängde inlämningen av anbud enligt denna inbjudan.

Beskrivning

Kungsbacka växer och Anneberg är en av de tätorter som står på tur för en hållbar och strategisk utveckling.

Avsaknaden av ett kommundelscentrum har identifierats länge och syftet med utvecklingen av Anneberg/Älvsåker är att är att pröva lämpligheten för komplettering av området med ett kommersiellt centrum och bostäder.

Exploateringen handlar om att förstärka tillgängligheten till pendeltåget genom att tillföra ny bebyggelse längs med stråket samt skapa ett trivsamt och tryggt centrum som en mångfald vill bo, besöka och vistas i.

Här har ni som byggherre möjligheten att utveckla Annebergs nya centrum.

Kriterierna är:

  • Totalpris 70%
  • Gestaltning 30%

Målsättning

I planområdet för Annebergs centrum finns stora möjligheter att omsätta regionala och kommunala strategier och visioner. Förutsättningarna i Annebergs centrum är optimala för att kunna bo och leva mer hållbart. I detta strategiska läge finns närheten till natur, vatten, landsbygdshistoria samtidigt som det är nära till pendeltåg.

Det finns möjligheter att bygga tätt och grönt, med olika typer av bostäder och mötesplatser som tillgodoser olika behov.

Det nya området ska knyta ihop de olika delarna i Anneberg och på så sätt uppmuntra till att gå och cykla mellan ortens olika delar.

Kontakta gärna