Slutsamråd

I de flesta fall hålls ett slutsamråd på plats när byggprojektet är avslutat, men innan byggnaden tagits i bruk. Du kan boka tid för slutsamråd i samband med arbetsplatsbesöket. Vid slutsamrådet upprättas ett protokoll.

Vid slutsamrådet går vi igenom följande saker:

  • Hur kontrollplanen, andra villkor i startbeskedet och kompletterande villkor har följts.
  • Avvikelser från de krav som gäller för åtgärderna. 
  • Den kontrollansvariges utlåtande. 
  • Den kontrollansvariges och byggnadsnämndens dokumentation över besök på byggarbetsplatsen och annan dokumentation över arbetets utförande. 
  • Behov av andra åtgärder. 
  • Förutsättningarna för ett slutbesked. 

Slutbesked

Efter slutsamrådet får du ett slutbesked under förutsättningen att kraven på bygget är uppfyllda.

Gå vidare till slutbesked

När du fått ditt slutbesked kan du flytta in eller börja använda din byggnad. 

Kundcentret Kungsbacka direkt

0300-83 40 00
info@kungsbacka.se 

Öppettider
Måndag 8-18
Tisdag-torsdag 8-17
Fredag 8-15 

Besöksadress
Stadshuset, Storgatan 37

Postadress
434 81 Kungsbacka