Gamla ritningar

Om du ska bygga något på din fastighet kan det underlätta att ha befintliga ritningar som underlag. Behöver du få tag på gamla bygglovsritningar är du välkommen att kontakta Kungsbacka direkt.

Börja med att ta reda på fastighetsbeteckningen samt byggnadsåret för den fastighet du är intresserad av. Årtalet underlättar när vi tar fram ritningarna, eftersom ritningarna finns på olika ställen beroende på vilket år de är från. Till exempel finns alla ritningar som är från 1970-talet och äldre i kommunarkivet.

Mejla eller ring till Kungsbacka direkt för att göra din beställning, 0300-83 40 00 eller info@kungsbacka.se. Du är även välkommen att besöka receptionen i stadshuset, men då kan vi inte garantera att du får med dig ritningarna direkt. 

Vi tar ut en avgift för utskrifter och kopiering. Ett begränsat antal digitala ritningar kan vi oftast mejla kostnadsfritt.

Taxa för avskrift eller kopia av allmän handling som begärs med stöd av offentlighetsprincipen.

Kundcentret Kungsbacka direkt

0300-83 40 00
info@kungsbacka.se 

Öppettider
Måndag 8-18
Tisdag-torsdag 8-17
Fredag 8-15 

Besöksadress
Stadshuset, Storgatan 37

Postadress
434 81 Kungsbacka