Aktuella projekt i Kungsbacka stad

Kungsbacka sportcenter & Aranäs stadsdel

Här skapar vi ett kreativt område med plats för upplevelser, rörelse och möten. Ett nytt badhus med park utanför, skola, idrottshallar och en arena. I Aranäs stasdel upp mot Lindens torg blir det centrala bostäder med verksamheter i bottenplan och ett parkeringshus. Området är en viktig del i utvecklingen av Kungsbacka till en sammanhållen och levande stad. 

Detta gör vi nu

Badhuset är färdigt och öppnade i maj 2020. Även entrétorget och cirkulationsplatsen utanför är färdiga. Mellan badhuset och ishallarna finns Idrottsparken som öppnade i december 2020.

Även de efterlängtade idrottshallarna har börjat byggas. Det är Nystad Stadsutveckling AB som med hjälp av Serneke bygger idrottshallarna som planeras stå färdiga vid årsskiftet 2020/21.

I den nordöstra delen av området, mot Lindens torg, bygger vi det nya parkeringshuset.    

Klicka på kartan för större bild

Klicka på kartan för att få större bild

Nytt badhus

Nya badhuset är ett familjebad och en träningsanläggning för besökare och simklubb. Badhuset innehåller 50-metersbassäng, två undervisningsbassänger, rutschkana, gym, kafé och relaxavdelning. Utanför badhuset finns en park full av möjligheter till aktivitet.

Park för alla

Idrottsparken ligger mellan det nya badhuset och ishallen och sträcker sig ner mot ån. Parken är indelad i en vilsam zon och en mer aktiv zon.

Läs mer om Idrottsparken

Internationell skola 

Strax intill badhuset och idrottshall planerar vi för en ny skola med internationell inriktning. Internationella Engelska skolan, IES, ska ha plats för 600–960 elever. 

Byggherre för både skola och idrottshallarna är Nystad Stadsutveckling AB. 

Idrottshallar

Nu är allt klar för att börja bygga de efterlängtade idrottshallarna. Det är Nystad Stadsutveckling AB som med hjälp av Serneke bygger idrottshallarna som planeras stå färdiga vid årsskiftet 2020/21.

Kommunen kommer att hyra hallarna som ska användas för både skolidrott och föreningsliv. Idrottshallarna kommer att ligga intill nya badhuset på den plats där Aranäshallen B tidigare låg.  

Arbetet med att ta fram detaljplan för sporthall är klart och detaljplanen har vunnit laga kraft. 

Arena

Just nu utreder vi placering av en ny arena söder om nya badhuset. Det innebär att vi tittar på vad den ska innehålla och vilka funktioner vi behöver, driftsform och när den kan börja byggas. Arbetet med utredningen beräknar vi vara klara med våren 2020. Arbete med att ta fram en ny detaljplan pågår parallellt. 

Läs mer om arenan här: Arena i Kungsbacka sportcenter

Centrala bostäder

Aranäs ligger mellan Lindens torg och Aranäsgymnasiet och ska utökas med nya kvarter. I de nya kvarteren för etapp 3 och 4 blir det bostadshus med möjlighet till verksamheter i bottenplan samt ett hus med utbildningslokal. Bostadshuset ska vara av blandad bebyggelse med både hyresrätter och bostadsrätter. 

Parkering

Ett parkeringshus i områdets norra del vid hörnet mot Lindens torg och järnvägen kommer att stå färdigt våren 2021. Det finns också nya p-platser längs med vägen vid badhuset. I detta informationsblad kan du se var det går att parkera i området vintern 20/21. 

Läs mer om parkeringshuset här: Parkeringshus Linden

Tidplan

Januari 2021 Sporthallarna klara
Vår 2021 Parkeringshus Linden klart
(infart, gångbana och parkeringar utanför är klart  höst 2021)
Sommar 2021 Idrottsparken och entrétorg klart (öppnade redan i dec 2020)
Höst 2021 Internationella Engelska Skolan klar
2023 Byggstart av arenan

Tiderna är preliminära och kan komma att ändras. 

Samlade nyheter

 Detaljplaner för området

 

Kontakta gärna

Charlott Ljungkull, projektledare
charlotta.ljungkull@kungsbacka.se
0300-83 50 31 

Sven Erik Bergström, projektledare
sven-erik.bergstrom@kungsbacka.se
0300-83 40 58